آدينه، 15 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Friday 06 November
سرکوب تظاهرکنندگان؛ واکنش رژیم به اظهارات مقام فرانسوی
واحد مرکزی خبر (صدا و سیمای رژیم): وزير امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزيرخارجه فرانسه در باره امور داخلي ایران گفت : ما در خصوص اظهارات سطحي و کم اطلاعي آقاي کوشنر به مسائل مختلف جمهوري اسلامي عادت کرده ايم و به نظر ما اين گونه اظهارات
غيرواقع بينانه ، بيش از هر چيز منافع فرانسويها را متاثر خواهد ساخت.
منوچهرمتکي افزود : مقامات فرانسوي که با تلاش مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و با جلب نظر جمهوري اسلامي در مذاکرات پنج گانه وين حضور داشته اند، مي بايد با واقع بيني و بدور از منفي نگري به ديگران ، ارزيابي صحيحي ارائه کنند .

هشدار فرانسه به رژیم سرکوبگر تهران
به گزارش رادیو فرانسه، برنار کوشنر، وزیر امورخارجۀ این کشور در واکنش به سرکوب وحشیانه تظاهرکنندگان در تهران به رژیم جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت حکومتی که در داخل سرکوب می کند و در خارج از گفتگو سر باز می زند، وضعیت خوش یمنی را نوید نمی دهد.
وزیر خارجۀ فرانسه گفت متشنج کردن اوضاع در خاورمیانه، روبرو بودن با یک جنبش اعتراضی نیرومند در داخل و در همان حال تقریباً تمامی دنیا را علیه خود داشتن محاسبۀ دیپلماتیک درست و خوبی نیست.
وزیر امورخارجۀ فرانسه گفت جنبش اعتراضی مردم ایران جنبشی بسیار بسیار مهم است و در روز چهارشنبه شمار مردمی که در تظاهرات اعتراضی شرکت داشتند بسیار زیاد بوده است.
برنار کوشنر از وضعیت پروندۀ هسته ای جمهوری اسلامی نیز ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که مذاکرات گروه کشورهای موسوم به گروه ١+ ٥ با رژیم تهران ممکن است قطع شود
.

هیچ نظری موجود نیست: