آدينه، 15 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Friday 06 November
وبلاگ؛ توصیه به رهبر: برای 16 آذر خشتکت را خوب وصله کن
وبلاگ آینده ما
می خواستیم به یک راستائی نظر کنیم دیدیم همه راستاها در دست مردم است, خودشان می برند و می دوزند و می دهند آقا بپوشد. حالا همین آقا که فکر می کند رهبر هم هست به چه چیزی دل خوش کرده, من یکی به حضرت ابولفضل نمی دانم!
پاره ای از توصیه ها برای کسانیکه می خواهند جهان را مدیریت کنند اما راه براه خشتکشان توسط مردم کشورشان از پایین تا فرق سرشان پاره می شود:
1- وصله ای که برای درمان خشتک پارگی روز قدس زده بودند چندان مالی نبود, یا چینی و تقلبی بود یا مثل خودشان کذب محض بود, دقیقا به همین خاطر بود که اینبار بچه دبیرستانی ها هم در هر چه پاره کردن خشتکها حضور فعال داشتند. برآورد می شود که برای 16 آذر بچه راهنمائی ها هم به خیل عظیم خشتک پاره کنان بپیوندند.
2- کلی نگران بودیم و هی به خودمان می گفتیم شرایط مردم زیر زور و ضرب را درک کن مرد! هر چه از دهنت درمیآید در این صفحه نگو! در همین گیر و دار بودیم که دیدیم نخیر مردم زیر زور و ضرب عکس خامنه ای را زیر پا گذاشته و از رویش رد شدند, مرگ بر خامنه ای و خامنه ای قاتله ولایتش باطله و سپاه جنایت می کند رهبر حمایت می کند هم که الان دیگه اسباب بازی بچه کوچیکاست. محسن سازگارا هم درومد گفت: از 16 آذر به بعد میتونیم خودمون رو برای آکسیون نهائی آماده کنیم. خب گلی بود که به باغ ملت مزین شد, حالا که ما ته صفی از آب درآمدیم لذا از اوجب واجبات است که خشتک آقا را در روز 16 آذر اینبار نامرئیش کنیم برود پی کارش.
3- خشتکی داشتید و خشتکتان پاره شد رفت. این از این. اگر هم برای روز مبادا خشتکی برای خود پس انداز کردید گردم خبرتان پس اندازتان بشود سنگ قبرتان, زن ایرانی را در خیابان سیلی زدید, گلوله به قلبش زدید, به او و جایگاه بالایش تجاوز کردید, اینبار هم با باتوم به صورتش زدید, بلفرض که ما ملت ایران نیستیم و مترسکیم, با همین مترسک بودنمان خشتکتان را رشته رشته می کنیم
.

هیچ نظری موجود نیست: