14آبان :بازداشت خبرنگار خبرگزاری فرانسه درتهران

تابان: فرهاد پولادي، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در ايران، روز چهارشنبه همزمان با راه‌پيمايی ۱۳ آبان در تهران به دست نيروهای امنيتی ايران دستگير شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سه تن كه دوتن از آنها يونيفورم و ديگری لباس شخصی به تن داشتند حدود ساعت ۱۰:۴۵ صبح فرهاد پولادی را دستگير مي‌كنند.
اين خبرگزاری به نقل از يك شاهد عينی افزوده است كه يكی از نيروهای امنيتی بي‌سيم داشته است. بر پايه اين گزارش، نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی فرهاد پولادی را هنگامی كه بر ترك يك موتور سوار بود متوقف كرده‌اند.
به گفته راننده موتور، نيروها پس از ضبط موبايل فرهاد پولادی وی را با خود برده‌اند.
اين خبرگزاری در تماس با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كه به رسانه‌های خارجی برای پوشش ۱۳ آبان مجوز داده است پيگير وضعيت اين گزارشگر شده است
.

هیچ نظری موجود نیست: