پنجشنبه، 14 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 05 November
گزارش یکی از شاهدان تظاهرات: ترس مردم ريخته است

هیچ نظری موجود نیست: