گزارش خبری

چهارمین نشست عمومی 27مه2007 درگوتنبرگ (سوئد) برگزار گردید
انسانهای آزاده، مدافعین کارگران و زحمتکشان
فعالین احزاب- سازمانها- تشکلهای فرهنگی و اجتماعی
و رسانه های گروهی فارسی زبان – گوتنبرگ-سوئد
در روز یکشنبه 27مه2007 ، چهارمین نشست جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی مدا فع مبارزات طبقاتی کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد) جهت ادامه مباحث ایجاد تشکل پایدار در دفاع از مبارزات کارگران سراسرایران و محکومیت جنایات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، در ساعت30/ 14دقیقه تشکیل گردید.
نشست در سالن اجتماعات فولکت هوس (یرن توریت) تدارک دیده شد. ابتداء امیر جواهری یکی از اعضاء هیئت مسئولین دوره اخیر با خیرمقدم به حاضران و بویژه دوستان جدید از گرایشانی که در نشستهای پیشین نبودند، و خوشامد گوئی بآنان رسمیت جلسه رااعلام نمود. دستور جلسه پیشنهادی از جانب هیئت مسولین دوره اخیر ( محسن بختیاری – فرخ قهرمانی – امیر جواهری ) بشرح زیر پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت :
1- گزینش هیئت ریئسه نشست چهارم
2- گزارش کار دوره ای هیئت مسئولین سه نفره
3- بحثی تحت عنوان ما وسفارت جمهوری اسلامی
4- پیشنهاد تنظیم یک اطلاعیه در محکومیت اخراج زحمتکشان افغانی از ایران
5- ما وتجمع فعالان کارگری خارج از کشوردر برابر سازمان جهانی کار( آ.ال.او) 8یونی 2007 در سوئیس.
6- ادامه بحث ها در مورد مواد سند
حاضرین به هیئت رئیسه سه نفره برای هدایت جلسه رای دادند. رفیق فرخ جلسه را دنبال کرد. مورد معینی به دستور جلسه افزوده شد و آن پیشنهادی از جانب یک تن از دوستان نشست بود که از جلسه تقاضای وقت برای نطق پیش از دستور، جهت ابراز نظر یکی از فعالین حزب کمونیست کارگری – حکمتیست ( رفیق سلام زیجی )، مهمان نشست داده شود . جمع به چنین پیشنهادی رای مثبت داد. نامبرده نیزبه بیان نظرات خود پرداخت . موافق و مخالف حول ابراز نظرات ایشان صحبت کردند و حاضرین خواهان پیشبرد دستور جلسه گردیدند.
مسئول هیئت رئیسه ( فرخ قهرمانی ) به تناسب محدودیت زمانی ، تقدم و تاخر موارد توافق شده را به بحث کشید و به اداره جلسه پرداخت. امیر جواهری گزارش کوتاهی از پروسه پیشبرد کارها از نشست قبلی به بدین شرح پرداخت : تنظیم گزارش نشست قبلی و انتشار آن در سطح سایت ها و رسانه های فارسی زبان . تدارک نشستی در پاتوق کتاب اندیشه ، در راستای ارزیابی از اعتصاب غذای سه روزه ، در اولین جمعه بعد از اول ماه مه ، که سخنران اصلی آن رفیق فرخ بوده است . شرکت کننده گان در آن نشست ، به نقاط قوت و ضعف حرکت پرداختند و در مجموع آن حرکت اعتراضی واعتصاب غذای سمبلیک را مثبت ارزیابی کردند . راه انداختن وبلاگ در راستای معرفی اعتراض سه روزه گوتنبرگ*، که تا به امروز همه فعالیت ها و پشتیبانی های صورت گرفته را در خود انعکاس داده است . مسئله مالی و برجستگی بخشیدن به آن ، عمدتا با درگیر کردن جامعه ایرانی شهر ، در فاصله قبل و بعد از اعتصاب و روز اول ماه مه ، کلا مبلغ 052/22کرون معادل000/000/ 3 تومان ، به کمپین مالی محمود صالحی در سقز یاری رساندیم . از دو کانال خبر دار شدیم که پولها به ایران و به حساب خانم نجیبه صالح زاده رسیده و آنان نیز ، سپاس خود را اعلام داشتند و جمع آوری کمک های مالی همچنان توسط ما ادامه دارد.تدارک همین نشست و صدور اطلاعیه و ارسال آن به آدرس ایمیلی همه شما عزیزان وگردهم آیی امروز 27 مه 2007، ما خود بر آنیم که بیشتر از این می توانستیم حرکت کنیم ، ولی عملا به دلیل گرفتاری هر رفیق – از ما سه نفر- میسر نگردید. امیدواریم که رفقای دیگری مباحث مسائل مهم این دوره را با پشتکار بیشتر به پیش ببرند.
در ادامه بحث ما وسفارت خانه های رژیم اسلامی ایران، فرخ قرمانی موضوع فرم جدید سفارت هلسینکی (فنلاند) و آنچه که در آنجا، بعنوان توبه نامه گرفتن از متقاضیان صدور گذرنامه جدید، مطالبه می کنند ،عینا از روی فرم چاپی سفارتخانه خواند، نظر جلسه را نسبت به این مهم و آنچه که در کنار حوادث شهر گوتنبرگ ، یعنی حضورکنسول ورایزن دوم و سرپرست بخش کنسولی ، سفارت خانه جمهوری اسلامی ایران ( عباس ضیاء الدینی) دررادیو( دیار) گوتنبرگ ، در شهرمان در طول هفته گذشته روی داد، گزارش کرد و خواستار مداخله حاضرین بر سر این مهم شد.
چهارمین نشست بیش از یکساعت حول این مهم، متمرکزگردید و راهکارهای گوناگونی طرح شد. جمع بندی بحث را امیر به همراه پیشنهادی بشکل زیر ارائه داد:
نشست بر آن است که با توجه به جو شهر ما باید عکس العملی صریح و فوری وجدی انجام دهیم . لذا لازم است که بفوریت ، جامعه ایرانیان شهر وفعالان احزاب و سازمانهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران را درگیر این کار کنیم تا همه راههای نفوذ سفارت خانه ها برای مداخله در حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان بسته شود.
از اینرو پیشنهاد می کنیم ؛ که یک گروه سه تا پنج نفره از نشست امروز فراهم آید و وظیفه این جمع ، تدارک یک فراخوان و جلسه بزرگ در شهر ، برای بحث و گفتگو حول این مهم باشد. لیست پیشنهادی برای ترکیب سه نفره آقایان : (فرخ قهرمانی – سلام ذیجی – علی فیاض ) و اگر ترکیب پنج نفره شد آقایان حسین مقدم و محسن بختیاری ) هم به جمع اضافه گردد.
این پیشنهاد امیر به رای گذاشته شد، با اکثریت آراء و یک رای ممتنع تصویب شد. آقای مقدم ، به دلیل عدم حضور در شهر گوتنبرگ، جای خود را با توافق جمع با آقای حبیب سلطانی عوض کرد و متعهد شد که حول این مهم هر کاری که ممکن باشد، انجام دهد.
بنابراین ترکیب پنج نفره زیر : آقایان ( فرخ قهرمانی – سلام ذیجی – علی فیاض – حبیب سلطانی – محسن بختیاری) بعنوان یک گروه کاری برای تدارک نشست وسیع ، جهت پیگیری کارکرد سفارتخانه های رژیم اسلامی در جامعه ایرانیان ، تشکیل و قرارشد در اولین فرصت، با اعلام فراخوان عمومی در شهر گوتنبرگ، نشستی راسازمان دهند. لازم به یادآوری است؛ وظیفه جمع 5 نفره، خارج از حیطه عمل کانون مامعنی دارد وما به سهم خویش از فراخون واقدامات صورت گرفته آنها، به شکل فعال پشتیبانی می نماییم .
محور چهارم دستور جلسه، اخراج زحمتکشان افغانی از ایران توسط سران رژیم اسلامی ، در این رابطه امیر گزارش کوتاهی داد و افزود؛ پیشنهاد ما این است که ، کانون ما طی اطلاعیه ای این اخراج ها را قویا محکوم نماید و جامعه افغانی های مقیم شهر گوتنبرگ را مخاطب قرار داده و آنها را به اقدام مشترک فرا خواند. این محور پیشنهادی نیز مورد تصویب قرار گرفت .
محور پنجم دستور کار نشست چهارم، ما وتجمع فعالان کارگری خارج از کشوردر برابر سازمان جهانی کار( آ.ال.او) 8 یونی 2007 در سوئیس. در این زمینه، پیشینه این حرکت، طی گزارشی کوتاه از جانب امیر با این مضمون که :همه ما کارکرد تاکنونی سازمان جهانی کار(آ.ال.او)، راتا حدی می شناسیم . امیر افزود؛ همه ما اطلاع داریم: سازمان جهانی کار( ILO ) روابط خود با رژیم اسلامی ایران را در دهه اخیرترمیم کرد و درهمراهی با خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، ارزيابی بسيار مثبتی از رژيم ارائه کرد . این سازمان در سالهای، به قدرت رسيدن دولت خاتمی ، و ادعای " اصلاحات " مخصوصا به مدافع سرسخت "روابط کارگری " سران اطلاعاتی و شبه کارگری "خانه کارگر" و سیاستهای آن تبديل شد. پیشنهاد می کنم: با تنظیم اطلاعیه ای، وبا تاکید به کارکرد این سازمان، ومحکوم کردن سیاست سه جانبه گرایی ، همزمان با افشاء نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی و طرح موقعیت کارگران ایران، افشای سیاستهای سازمان جهانی کاررا نیزمطرح کنیم. این پیشنهاد نیز مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه مباحث با توجه به محدودیت زمانی ، بحث پیرامون خود سند و محورهای باقی مانده آن ، به نشست آینده موکول شد. پیشنهاد گردید : چکیده ای ازمباحث و بویژه مصوبات نشستهای پیشین از محور های سند و متن اصلاح شده آن ، به همه حاضرین ارسال کردد . این پیشنهاد تصویب شد.
برای ادامه کار هیئت سه نفره قبلی (محسن بختیاری- فرخ قهرمانی – امیر جواهری) تا نشست پنجم گزین شدند.
با احترام : هیئت رئیسه منتخب نشست چهارم 27مه 2007 – گوتنبرگ-سوئد
محسن بختیاری- فرخ قهرمانی – امیر جواهری

هیچ نظری موجود نیست: