پیام پشتیبانی

پشتیبانی از کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ - سوئد
دوستان و رفقای گرامی
اعلام سه روز اعتصاب غذا از طرف شما برای آزادی محمود صالحی و لغو احکام محسن حکیمی ، جلال حسینی و من برهان دیوارگر و آزادی فعالین جنبش کارگری ، معلمان ، زنان ، دانشجویان وهمه زندانیان سیاسی را دریافت کردم .
رفقا در این برهه از زمان که جمهوری اسلامی در معرض اعتراضات گسترده داخل قرار دارد و موج نارضایتی مردم فشار بسیار زیادی را بر جمهوری اسلامی وارد نموده است ، به طوریکه سران رژیم خود به خطرناک بودن اعتراضات مردم اذغان کرده اند. از خارج کشور هم باید این اعتراضات به بهترین شکل ممکن مورد حمایت قرار بگیرد و اهرم فشاری برای جمهوری اسلامی از خارج کشور بود.
دوستان در اینجا ضمن تبریک روز جهانی کارگر به شما و تمامی کارگران حمایت و پشتیبانی کامل خود را از حرکت شما اعلام میکنم ، و ضمن تقدیر از حرکت اعتراضی شما خود را در کنار و همراه شما میدانم و خواستار آزادی فوری محمود صالحی و تمامی زندانیان سیاسی در ایران هستم ، و دستتان را از راه دور به گرمی میفشارم .
اما ای کاش به جای اعتصاب غذا اقدام دیگری را در دستور کار خود میگذاشتید و برای اعتراض خود نسبت به زندانی کردن فعالین کارگری، معلمان ، زنان ، دانشجویان و همه زندانیان سیاسی از راه و روش دیگری استفاده میکردید.

به امید پیروزی وآزادی تمامی زندانیان سیاسی
برهان دیوارگر مسول کمپین آزادی محمود صالحی
28/4/2007

هیچ نظری موجود نیست: