بیانیه30

جان شاهرخ زمانی و محمد جراحی در خطر است

روزسه شنبه 18 بهمن در بند قرنطینه ی زندان مرکزی تبریز به دنبال نقشه از پیش طرح شده مسئولین زندان و مأموران وزارت اطلاعات که تعدادی از اراذل و اوباش را قبلا" به این بند انتقال داده بودند، به دلیل مزاحمت ها ی مکرر اراذل و اوباش میان آنها و کارگر زندانی محمد جراحی درگیری ایجاد شده است. با حمایت شاهرخ زمانی از محمد جراحی و همچنین حمایت دیگر زندانیان از شاهر خ ومحمد جراحی درگیری خاتمه یافته ، به دنبال اعتراض آنها و بقیه زندانیان،مسئولین زندان مجبور شدند آن تعداد اراذل و اوباش را از بند قرنطینه منتقل کنند ولی یک روز بعد باز تعداد دیگری از اراذل و اوباش را به بند قرنطینه آورده اند. هنوز از نتایج درگیری ایجاد شده خبری در دست نداریم .

مأموران حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی وقتی نتوانستند عزم راسخ این زندانیان را با روش های گوناگون بازجویی بشکنند، اکنون به روش های دیگر، همچون سوءاستفاده از زندانیان ، نگهداری در میان زندانیان بیمارو... متوسل شده اند.

ما ضمن محکوم کردن مسئولین زندان به دلیل استفاده از روش های ضدانسانی علیه زندانیان سیاسی و کارگری اعلام می داریم، مسئولیت و عواقب تمامی اعمال علیه زندانیان به عهده سران حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ،مسئولین قضایی و پلیس سیاسی است . همچنین اعلام می داریم برای نجات فعالین و رهبران کارگری زندانی تنها راه ، فشار آوردن به سران حکومت جمهوری اسلامی است تا آنها مجبور شوند عوامل زیردست خود را وادار به رعایت حقوق زندانیان کنند در غیر این صورت سلامتی و جان زندانیان کارگری و سیاسی در خطر دائمی خواهد بود .

ما از تمامی کارگران ،تشکل های کارگری ،فعالین،احزاب ،سازمانها و نهادهای کارگری می خواهیم برای افزایش فشار بر حکومت اسلامی ایران هر چه منسجمتر عمل کنند و متشکل و متحدانه اقدام به اعتراضات عملی مشترک نمایند .

ما از کارگران ،زنان ،دانشجویان و جوانان انقلابی ایران ، بخصوص ازکارگران، دانشجویان ، مردم و جوانان مبارز تبریز می خواهیم با هر گونه روشی که می توانند اعتراض کنند و فرزندان مبارز خود را از چنگال جمهوری اسلامی ضد مردمی نجات دهند و با متشکل شدن در کمیته ها و هسته های انقلابی خود را برای مبارزه انقلابی پیش رو آماده کنند .

پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر!!!

پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار :

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

21/11/1390

www.chzamani.blogspot.com

freeshahrookh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: