پنجشنبه، 22 بهمن ماه 1388 برابر با 2010 Thursday 11 February

فیلم : شعار رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم در مقابل متروي صادق 22 بهمن

فیلم : متن مکالمات امروز بیسیم سردار رادان / درگیری مردم با بسیجیها / 22 بهمن

هیچ نظری موجود نیست: