بيست و ششم دی ۱۳۸۸ برابر با شانزدهم ژانويه ۲۰۱۰
اقتصاد ايران در قيف : كاهش 93 درصدي حجم سرمايه‌گذاري‌ خارجي در سال 87
ايلنا: حجم سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن حدود 93 درصد كاهش نشان مي‌دهد. علاوه بر اين، تعداد طرح‌هاي ويژه سرمايه‌گذاري خارجي در سال 87 در مقايسه با سال 86 حدود 16 درصد كاهش يافته است
كارشناسان اقتصادي بر تاثير دو عامل بر كاهش تعداد طرح‌ها و حجم سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران اتفاق نظر دارند
براساس آمار ارائه شده توسط سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در سال 86، مبلغ سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حدود 1/12 ميليارد دلار بوده كه در سال 87 با 93 درصد كاهش به 822 ميليون دلار در سال 87 كاهش يافته است
از طرفي در اين سال يعني سال 86 تعداد طرح‌ها 102 طرح بوده كه در سال 87 به 86 طرح رسيده است. بررسي آمار اين دو سال بيانگر كاهش 16 درصدي طرح‌ها در مدت زمان ياد شده است
روند كاهش حجم سرمايه‌گذاري‌ها و تعداد طرح به سال 87 خلاصه نمي‌شود و روند كاهشي آن همچنان ادامه دارد. تعداد طرح‌ها در سال 88 به 34 طرح مي‌رسد كه نسبت به سال قبل از آن حدود 60 درصد كاهش دارد. حجم سرمايه‌گذاري‌ها در سال 88 حدود سه ميليارد دلار بوده كه نشان‌دهنده روند افزايشي نسبت به سال 87 و روند كاهشي نسبت به سال 86 است
سازمان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي علاوه بر آمار سه سال گذشته به ارائه كل آمار از سال 72 تاكنون اقدام كرده است. كل مبلغ سرمايه‌گذاري خارجي كه در ايران انجام شده حدود 37 ميليارد و 704 ميليون دلار است كه توانسته منابع مالي 547 طرح را فراهم كند. اگر آمار كل حجم سرمايه‌گذاري‌ها و تعداد طرح‌ها را از زمان آغاز تاكنون در نظر بگيريم ايران به طور متوسط هر سال حدود 32 طرح را به مبلغ دو ميليارد و 217 ميليون دلار تامين اعتبار كرده كه رقم قابل توجهي نيست و ايران براي اجراي طرح‌هاي بيشتر به بيش از اين مقدار نياز به جذب منابع خارجي دارد كه بايد چاره‌اي براي آن انديشيده شود

شش قدرت جهان در نيويورک برای بحث در مورد اِعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی تشکيل جلسه می دهند
صدای آمريکا : شش قدرت جهان روز شنبه پشت درهای بسته در نیویورک برای بحث در مورد اِعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی و برنامه هسته ای ايران، تشکيل جلسه می دهند
هدف این نشست فشار آوردن بر جمهوری اسلامی ایران است تا که به میز مذاکره بازگردد و توافقی را که با ميانجيگری سازمان ملل برای ارسال اورانيومِ غلظت پايين به خارج جهت پالایش به سوخت درجه بالاترِ مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی هسته ای کشور بدست آمده است، مورد قبول قرار دهد
ايران ضرب الاجل ۳۱ ماه دسامبر برای پذيرش توافق را مورد بی اعتنايی، قرار داده است
وزارت امور خارجه آمريکا گفته است که برای تحريم های تازه، هدف قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در کنار افراد و نهادهای ديگر، مدّ نظر دارد
پنج کشور از ميان شرکت کنندگان در جلسه روز شنبه -- آمریکا ، فرانسه، بریتانیا، روسیه و آلمان -- دیپلمات های بلندپايه اعزام می کنند. اما چین اعلام کرده است که نماينده دون پايه، خواهد فرستاد
چین تمايلی ندارد که از تحریم های جدید، حمايـت کند. چين می گويد جامعه بین المللی باید همچنان به دنبال گزینه های دیپلماتیک باشد

قيمت برق با حذف يارانه‌ها 5/21 برابر مي‌شود
مسـول واحـد مديريت مصرف انرژي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور گفت: با اجـراي طـرح هـدفمنـدكـردن يـارانه‌ها طي بــرنـامـه پنجم توسعه، قيمت برق با حذف يارانه‌ها 5/21 برابر مي‌شود. ‌ ‌به گزارش ايسنا، < محمدقاسمي> ابراز داشت: توليد انرژي با استفاده از انرژي‌هاي نو، به ‌منظور حفاظت از محيط زيست و كاهش گازهاي گلخـانـه‌اي و حفظ منــافــع ملــي در زمينـه سوخت‌هاي فسيلي بسيار مهم و ضروري اسـت. ‌ وي با اشاره به اينكه كــشـورهـاي خاورميانه از جمله ايران منبع سـوخـت‌هـاي فسيلي است، اظهار داشت: 50 درصـد آنـچه از سوخت‌هاي فسيلي در كـشـور تـولـيد مي‌شود، در داخل مصرف و 50 درصد مـابقي صادر مي‌شود كه براي ذخيره ايـن انـرژي براي آيندگان و همچنان حفظ ثروت ملـي و افـزايـش درآمـد سـرانـه هر ايراني، صرفه جويي در مصرف سوخت‌هاي فسيلي ضروري است

هیچ نظری موجود نیست: