یکشنبه، 29 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Sunday 20 December
گزارش و فیلم؛ مردان روسری به سر در برلن
گزارش دریافتی: روز شنبه ۲٨ آذر ۱٣٨٨ ( ۱۹ دسامبر ۲۰۰۹) در سرمای ۱۵ درجه زیر صفر در برلن (کو-دام) در اکسیونی سریع، کوتاه و اعتراضی تعدادی از ایرانیان و آلمانی ها ضمن "نه" گفتن به نظام جمهوری اسلامی و حمایت از دانشجوی معترض و دستگیر شده، مجید توکلی، خواهان آزادی وی شدند. در این تظاهرات مردان به طور سمبلیک روسری به سر کرده و زنان ریش و سبیل مصنوعی گذاشته بودند و با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی مانند: "من مجید هستم"، "ما مجید هستیم"، "آزادی زندانیان سیاسی"، "مجید توکلی را آزاد کنید"، "لغو حجاب اجباری"، "نه به سیستم دیکتاتوری"، "لغو مجازات اعدام"، "جدایی دین از دولت"، آزادی، دمکراسی، سکولاریسم" و "همبستگی با جنبش دانشجویی در ایران" به زبان های فارسی، آلمانی و انگلیسی توجه بسیاری را در این منطقه ی شلوغ شهر به خود جلب نمودند. در این اکسیون حضور خبرنگاران متعددی (آلمانی و ایرانی) چشمگیر بود که بلافاصله خبر را به صورت نوشته، عکس یا فیلم در رسانه های جمعی منعکس کردند. این حرکت اعتراضی با سر دادن شعارهای "من مجید هستم"، "ما مجید هستیم" به زبان انگلیسی به پایان رسید

هیچ نظری موجود نیست: