شنبه، 28 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Saturday 19 December
فیلم؛ تظاهرات ایرانیان آزاده در کپنهاک در سرمای شدید

هیچ نظری موجود نیست: