آدينه، 20 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Friday 11 December
عکس : يکی از 10 عکس انتخابی سال 2009 مجله تايم - اعتراصات مردمی بعد از "انتخابات" در ايران

هیچ نظری موجود نیست: