آدينه، 6 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Friday 27 November
16 آذر؛ از بازداشت دانشجویان تا تغییر رنگ نرده های سبز
در آستانه 16 آذر و روز دانشجو، رنگ آمیزی نرده های محوطه ی دانشگاه شیراز، به دستور مسئولین این دانشگاه توجه دانشجویان را به خود جلب كرد
به گزارش خبرنامه امیرکبیر این اقدام از آن رو مورد توجه دانشجویان قرار گرفت كه تمام نرده های اطراف دانشگاه شیراز كه به رنگ سبز بودند، به رنگ سفید رنگ آمیزی شدند
بنابر شنیده ها این رنگ آمیزی با هزینه ی بسیار زیادی همراه بوده و این در حالی است كه صادقی رئیس دانشگاه شیراز و سایر مسئولین بارها از كمبود بودجه ی قابل توجه این دانشگاه سخن گفته اند
این اقدام مدیریت دانشگاه شیراز به اعتقاد دانشجویان، به دلیل ترس مسئولین از جنبش سبز دانشجویان و تجمعات 16 آذر ناشی می شود
لازم به ذكر است كه ترس مسئولین و نهادهای امنیتی در شیراز از برگزاری تجمعات دانشجویی، باعث شده است تا بسیاری از دانشجویان دانشگاه شیراز از 13 آبان تاكنون بازداشت شوند و یا توسط كمیته انضباطی و حراست احضار و با احكام انضباطی روبرو شوند

هیچ نظری موجود نیست: