پنجشنبه، 28 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Thursday 19 November
گزارش خوانندگان؛ حکومت نظامی اعلام نشده در تبریز
یک هفته بعد از کشتن دکتر رامین پوراندرجانی پزشک 26 ساله و نابغه تبریزی به دست جلادان ولی فقیه در تهران و در پی سفر احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب خامنه ای به آذربایجان، درشهر تبریز و شهرک های صنعنتی تراکتور سازی و ماشین سازی حکومت نظامی اعلام نشده ای حاکم است
طبق خبرهای رسیده جو شهر تبریز و دانشگاه ها و مدارس و ادارات دولتی و صنایع و بازار بسیار متشنج و ملتهب است

هیچ نظری موجود نیست: