سه شنبه، 19 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 10 November
فیلم؛ چهارمین روز تجمع دانشجویان خواجه نصیر 19 آبان

هیچ نظری موجود نیست: