18آبان: استقبال دانشجويان دانشگاه گيلان از وزير سابق فرهنگ با شعار: ديکتاتور ديوانه نهضت ادامه داره
استقبال دانشجويان دانشگاه گيلان از وزير احمدی نژاد با شعارهای
مرگ بر ديکتاتور رهبری
ننگ ما، ننگ ما، وزير فرهنگ ما
دروغگو، دروغگو
خس و خاشاک تويي، دشمن اين خاک تويی

هیچ نظری موجود نیست: