17آبان.پست جديد سعيد مرتضوی در کابينه احمدی نژاد

پارلمان نيوز
سعيد مرتضوی بالاخره به دولت مي‌رود
تکليف سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران مشخص شد
به گزارش پرچم مرتضوی که بعد از دادستانی تهران به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد اما از همان زمان شايعات از برخی تلاش ها برای معرفی وی به عنوان وزير دادگستری خبر می دادند که با مخالفت های صورت گرفته نتوانست به عنوان وزير پيشنهادی دادگستری به مجلس معرفی شود
اما با اين حال، دادستان پرحاشيه تهران که در روزهای آخر فعاليتش با پرونده کهريزک موج رسانه ای عظيمی را به وجود آورده بود در حال حاضر با توجه به رايزنی های صورت گرفته به عنوان گزينه قطعی رياست سازمان تعزيرات حکومتی در نظر گرفته شده است. با رفتن مرتضوی به اين سازمان وی از جمع مديران دستگاه قضائی بيرون آمده و به عنوان مجموعه ای از دولت مشغول به کار خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست: