شنبه، 16 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Saturday 07 November
تجمع اعتراضی خانواده های دستگیرشدگان 13 آبان
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده از مقابل دادگاه انقلاب ده ها نفر از خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان از صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار آزادی فوری عزیزان خود هستند.
خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان حوالی ساعت 09:00 تجمع اعتراضی خود را آغاز کردند. تا ساعت 09:35 تعداد خانواده ها به بیش از 140 نفر تخمین زده می شد و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود.علاوه بر خانواده ها مردم برای حمایت از آنها به جمع خانواده ها می پیوندند.
تعدادی از خانواده ها و بخصوص مادران با در دست داشتن دست نوشته هایی که بر آن نوشته شده:«خواهان آزادی فوری عزیزنمان هستیم» در مقابل دادگاه انقلاب ایستاده اند .تعداد زیادی از آنها هنوز از وضعیت و شرایط و محل نگهداری عزیزان خود بی خبر هستند
در بین دستگیر شدگان تعداد زیادی از دختران و زنان جوانی که سنین آنها بین 20 تا 30 ساله هستند و خانواده های آنها از محل بازداشت و شرایط آنها هیچ خبری در دست ندارند و تا به حال با خانواده های خود تماسی نداشته اند.
خانواده ها از بی خبری عزیزانشان سخت خشمگین هستند و با تاکید بر این که ما به وعده ها توجهی نخواهیم کرد و عزیزانمان باید بی قید و شرط و فوری آزاد شوند.
نیروهای سرکوبگر انتظامی، لباس شخصی و حراست دادگاه انقلاب با مشاهدۀ پلاکاردها بسوی خانواده ها هجوم بردن و با برخورد وحشیانه و غیر انسانی و اهانت سعی داشتند که دست نوشته ها را از دست آنها بگیرند.دست نوشته در دست مادران است و آنها به نیروهای سرکوبگر اجازه چنین کاری را نمی دهند.نیروهای سرکوبگر وقتی که با خشم خانواده ها مواجه شدند سعی در آرام کردن خانواده ها و دادن وعده پرداختند.ولی خانواده می گفتند ما هیچ وعده ای را نمی پذیریم و باید عزیزانمان را آزاد کنید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری و بی خبر نگه داشتن خانواده از وضعیت و شرایط عزیزانشان و محل بازداشت آنها را محکوم می کند و ازکمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار دخالت بی درنگ برای آزادی فوری و بی قید وشرط زندانیان سیاسی در ایران است

16 آبان 1388 برابر با 07 نوامبر 2009
وضعیت زندانیان فوق را به سازمانهای زیر گزارش گردید
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست: