مبارزه برای ازادی زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی ادامه دارد                                                                       مبارزه برای ازادی زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی ادامه دارد حامد محمود نژاد، خالد حسینی و وفا قادری برای آخرین دفاعیات در شعبه ۵ بازپرسی دادگاه سنندج حاضر شدند.
بر اساس گزارش رسیده، روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین حامد محمود نژاد، خالد حسینی و وفا قادری برای آخرین دفاعیات در شعبه ۵ بازپرسی دادگاه سنندج حاضر شدند.
اتهام وارده به این ۳ عضو کمیته ی هماهنگی، عضویت در کمیته هماهنگی است. فعالین کارگری نام برده ضمن دفاع از مواضع کمیته از عضویت خویش در کمیته ی هماهنگی نیز دفاع کرده و بر قانونی بودن کمیته ی هماهنگی پای فشاری کردند.
کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن اتهامات وارده به این فعالین، خواهان رفع هر گونه اتهام از نام بردگان و آزادی فوری و بی قید شرط غالب حسینی و علی آزادی، پدرام نصرالهی و همچنین سایر کارگران و فعالین کارگری دربند و زندانیان سیاسی می باشد.
۲۰ فروردین ۱۳۹۲


آزادی بهزاد فرج الهی یکی دیگر از فعالین کارگری دستگیر شده

بر طبق خبر دریافتی امروز ۲۰ فروردین بهزاد فرج الهی با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی آزاد شد و مورد استقبال پر شور کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی قرار گرفت.
کمیته ی هماهنگی ضمن تبریک آزادی بهزاد فرج الهی به خانواده ی این عزیز و کارگران و اعضای کمیته ی هماهنگی، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط غالب حسینی و علی آزادی و سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی می باشد.
۲۰ فروردین ۱۳۹۲


آزادی وفا قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومان

به گزارش رسیده امروز ۱۹ فروردین ۳ نفر از اعضای بازداشتی كمیته ی هماهنگی در سنندج در میان استقبال خانواده ها، فعالین كارگری و اعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری آزاد شدند.
بنا به این گزارش وفا قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی آزاد شدند. همچنین برای بهزاد فرج الهی نیز ۵٠ میلیون تومان وثیقه تعیین شده است كه هنوز كارهای اداری مربوط به نامبرده انجام نشده است. هنوز از وضعیت غالب حسینی و علی آزادی خبری در دست نیست.
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن تبریك آزادی وفا قادری، حامد محمودنژاد و خالد حسینی به خانواده های این عزیزان و كارگران، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط غالب حسینی، علی آزادی و بهزاد فرج الهی و همچنین دیگر كارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد.
۱۹ فروردین ۱۳۹۲


ادامه تجمع در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری در سنندج

طبق خبر دریافتی امروز ۱۸ فروردین بار دیگر در اعتراض به بازداشت اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری جمعی از کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی بنا به درخواست خانواده بازداشت شدگان برای پیگیری پرونده آنان در مقابل دادگستری استان کردستان در سنندج تجمع نمودند.
حاضرین با نشستن در مقابل دادگستری خواهان پاسخگویی فوری مسئولین قضایی استان در رابطه با پرونده بازداشت شدگان شدند. در ادامه یکی از مامورین امنیتی حاضر در محل دادگستری وارد جمع حاضرین شده و از آنها خواست تا یکی از اعضای خانواده بازداشت شدگان به عنوان نماینده با دادستان کل آقای جوهری دیدار کند؛ در این دیدار دادستان قول داد پرونده آنها فردا به دادگستری ارجاع داده می شود. بعد از صحبت با دادستان بنا به درخواست خانواده بازداشت شدگان حاضرین با کف زدن محل دادگستری را ترک نموده و اعلام داشتند که فردا نیز همچون روزهای قبل به این محل مراجعه خواهند کرد.
۱٦ براساس آخرین خبر رسیده، در حدود ساعت ۱۳:۳۰ امروز پرونده 4 نفر از فعالین كارگری دربند به نامهای بهزاد فرج الهی، حامد محمودنژاد، وفا قادری و خالد حسینی به دادگستری ارجاع داده شد اما هنوز از وضعیت دو فعال كارگری دیگر به نامهای علی آزادی و غالب حسینی خبری در دست نیست.
لازم به ذکر است که بهزاد فرج الهی، حامد محمودنژاد، علی آزادی ، خالد حسینی و وفا قادری مدت یک ماه و دو روز است که در بازداشت به سر می برند، مچنین غالب حسینی یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی ۲۰ رو است که در بازداشت اداره اطلاعات به سر می برد.
كمیته ی هماهنگی ضمن محكوم كردن تداوم بازداشت ٦ فعال كارگری عضو كمیته ی هماهنگی، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط این فعالین و همچنین آزادی فعالین كارگری و زندانیان سیاسی می باشد.
  
۱۸ فروردین ۱۳۹۲


تداوم اعتراض به ادامه بازداشت فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی

بر اساس گزارش دریافتی امروز ۱۷ فروردین خانواده و جمعی دیگر از کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای پیگیری وضعیت پرونده بازداشت شدگان اعضای کمیته هماهنگی مقابل دادگستری شهر سنندج تجمع نمودند.
در همین راستا تنی چند از اعضای خانواده های بازداشتی توانستند با معاون دادستان و نیز بازپرس پرونده دیدار داشته باشند، در این ملاقات ها به خانواده ها ابلاغ گردید که پرونده آنها هنوز به دادگاه نیامده است و جواب قانع کننده ای در رابطه با وضعیت پرونده فعالین بازداشتی به خانواده ها داده نشد
لازم به ذکر است که خانواده های فعالین بازداشتی اعلام کرده اند فردا ۱۸ فروردین بار دیگر برای پیگیری وضعیت پرونده عزیزان شان به دادگستری مراجعه می كنند.
۱۷ فروردین ۱۳۹۲


تشدید فشار بر فعال کارگری دربند، پدرام نصراللهی

طبق گزارش رسیده، میزان فشارهای وارده بر فعال کارگری دربند و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پدرام نصراللهی، از سوی نیروهای امنیتی روز به روز در حال افزایش است. عوامل اطلاعات و مسئولین امنیتی درون زندان مرکزی سنندج در ادامه ی سیاستِ فشار بر فعالین کارگری، با مراجعات متعدد و زیر فشار قرار دادن مداوم ایشان، و در تنگنا قرار دادن وی برای پذیرش شرایط آنان مبنی بر دست شستن از کلیه ی فعالیت های کارگری و استعفا از عضویت در کمیته هماهنگی، هر لحظه بر فشارهای خود بر این فعال کارگری می افزایند؛ و با دادن وعده هایی از قبیل: آزادی فوری، اعطای شرایط اقامت در کشورهای اروپایی و غیره، سعی در تطمیع و ترغیب او در پذیرش خواسته ی خود از جانب وی دارند. اما پدرام نصراللهی با اراده ای پولادین و عزمی راسخ تر از همیشه، در برابر تمامی تهدیدها و تطمیع ها ایستاده، و با پای فشاری بر حقانیت باورهای کارگری خود، از ادامه ی عضویت در کمیته هماهنگی دفاع نموده، و از حقِ ایجاد تشکل های مستقل و خود ساخته ی کارگران مصرانه دفاع می نماید.
کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن هر گونه فشاری بر پدرام نصراللهی و سایر فعالین کارگری، و تحمیل شرایطِ به غایت ضدِ انسانی به تشکل های کارگری و کارگران پیشرو،خواهان پایان بخشیدن به تمامی تعرضات و تهاجمات همه جانبه ی عوامل سرمایه به صفوف فعالین کارگری بوده، و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی فعالین کارگری دربند را خواستار می باشد.
۱٦/۱/۱۳۹۲


اخبار تکمیلی در رابطه با تجمع خانواده کارگران بازداشتی در سنندج

طبق خبر دریافتی روزهای ۱٠ و ۱۱ فروردین، خانواده های فعالین کارگری بازداشتی و جمعی از مردم در اعتراض به بازداشت اعضای کمیته ی هماهنگی در مقابل دادگاه انقلاب سنندج حضور پیدا کردند و خواهان آزادی عزیزانشان شدند.
نیروهای امنیتی و انتظامی با حضور در محل تجمع و تهدید آنان از تجمع کنندگان خواستند تا به این تجمع پایان داده و آنجا را ترک کنند؛ اما با بی اعتنایی حاضرین رو برو شدند و در نهایت چند نفر از حاضرین به عنوان نماینده با دادستان کل آقای جواهری ملاقات کرده و وی نیز به نماینده ها وعده داد تا پایان تعطیلات که ۱٦ فروردین می باشد تحقیقات در باره پرونده بازداشت شدگان را به اتمام برسانند.
لازم به ذکر است که حاضرین اعلام کردند که اگر در موعد مقرر جوابی قطعی به آنان داده نشود به تجمع خود مقابل دادگاه انقلاب ادامه خواهند داد.
  
دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۲


در محكومیت بازداشت فعالین كارگری دربند

كارگران، مردم آزاده! 
همان گونه كه مطلعید بیش از سه هفته است كه تعدادی از كارگران و فعالین كارگری عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكلهای مستقل كارگری، به اسامی حامد محمودنژاد، علی آزادی، بهزاد فرج الهی، وفا قادری، خالد حسینی و غالب حسینی در بازداشتگاه اداره اطلاعات در سنندج بسر می برند و ضمن پیگیری خانواده ها و نیز دیگر فعالین كارگری، وضعیت آنها هنوز در بلاتكلیفی می باشد.
این بازداشت و تهدید فعالین كارگری در شرایطی صورت می گیرد كه حامیان و حافظان سرمایه با حمله همه جانبه به سفره خالی كارگران، قصد خاموش كردن صدای اعتراض كارگران و پیشروان جنبش كارگری نسبت به بیكار سازی های گسترده، فقر، و تورم و گرانی افسار گسیخته و... كه روز به روز نیز در حال گسترش می باشد و بسیاری از مردم حتی قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی شان نیستند؛ دارد.
به همین خاطر ما جمعی از كارگران خبازی های شهر سنندج و حومه ضمن محكوم كردن ادامه بازداشت فعالین كارگری در سنندج؛ وجود تشكل های مستقل را حق بدون چون چرای خود دانسته و فعالیت انسانی این افراد در چنین تشكل هایی كاملا برحق بوده و بار دیگر ضمن حمایت از خواست و مطالبات طبقه كارگر در ایران، خواهان آزادی بی قید و شرط این كارگران و سایر كارگران و فعالین كارگری و سیاسی می باشیم.
جمعی از کارگران خبازی های شهر سنندج و حومه.

۱۳۹۲/۱/۱۱


تجمع مجدد در مقابل دادگاه انقلاب سنندج در اعتراض به بازداشت فعالین کارگری

به گزارش رسیده امروز ۱۰ فروردین جمعی از فعالین کارگری و خانواده های اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی در اعتراض به دستگیری این فعالین در مقابل دادگاه انقلاب شهر سنندج تجمع نمودند.
تجمع کنندگان ضمن درخواست آزادی این فعالین همچنین خواهان ملاقات با دادستانی جهت پیگیری وضعیت پرونده شدند که متاسفانه موفق به ملاقات با دادستان نشدند. تجمع کنندگان ضمن اعتراض به این نحوه برخورد و عدم پاسخگویی ، به مسئولین مربوطه اعلام کردند که تا زمان آزادی فعالین کارگری بازداشتی به تجمعات خود ادامه خواهند داد.
۱۰ فروردین ۱۳۹۲


آزادی شریف ساعد پناه با قرار وثیقه

به گزارش رسیده امروز پنج شنبه ٨ فروردین ، شریف ساعد پناه فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران با قرار وثیقه ٧٠ میلیون تومانی آزاد گردید.
در پی برقراری جو امنیتی در شهر سنندج در آستانه ٨ مارس به جهت جلوگیری از برگزاری مراسم ٨ مارس توسط کارگران و فعالین در شهر سنندج، ۵ نفر از اعضای کمیته هماهنگی در ١٧ اسفند و شریف ساعد پناه نیز در تاریخ ٢٠ اسفند در منزل مسکونی اش توسط نیرو های اطلاعات دستگیر شدند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن تبریک آزادی شریف ساعد پناه خواهان آزادی وفا قادری، علی آزادی، حامد محمود نژاد، خالد حسینی، بهزاد فرج الهی و غالب حسینی اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی در شهر سنندج و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد.
۸ فروردین ۱۳۹۲


نامه ی کودکان خردسال غالب حسینی فعال کارگری دربند

درود بر همه ی آزادی خواهان جهان 
من نینا حسینی و خواهر دوقولویم هدیه حسینی به تمام مردم ایران می گوییم که پدر ما غالب حسینی فعال کارگری هیچ جرمی نکرده است. و با حمله ی نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده و زندانی شده است. 
همان روزی که پدرمان دستگیر شد قرار بود ما را برای خرید نوروزی به خیابان ببرد و لباس های تازه ی عید را برای ما بخرد تا با آنها سال تازه را جشن بگیریم و در کنار هم سال خوشی را شروع کنیم. اما الان هیچ لباسی نخریده ایم. اما اگر لباس تازه هم داشتیم نمی توانستیم به تنمان کنیم و سال تازه را جشن بگیریم چون پدر عزیزمان در زندان است و بدون او ما هیج شوقی نداریم.
ما هر دو نفر آرزو می کنیم هر چه زودتر پدر عزیزمان آزاد شود و همه ی زندانی­های سیاسی و فعال های کارگری آزاد شوند تا در کنار فرزندانشان عید را جشن بگیرند.
نینا حسینی و هدیه حسینی کلاس سوم ابتدایی - ۱۳۹۲/۱/۳


فشار بر خانواده های فعالین کارگری در سنندج

به گزارش رسیده هم زمان با بازداشت غالب حسینی در محل کارش، نیروهای امنیتی با یورش به منزل شخصی اش، اقدام به بازداشت موقت همسر ایشان خانم گلباغ بهمنی نموده، و با انتقال او به اداره ی اطلاعات، وی را به مدت چند ساعت مورد بازجویی قرار دادند؛تا بدین وسیله، و با زیر فشار قرار دادن خانواده ی این فعال کارگری، عرصه را هر چه بیشتر براو تنگ نمایند. شایان ذکر است نیروهای امنیتی با توسل به تهدید خانم گلباغ بهمنی، و تحمیل فشار روانی بر ایشان، سعی بر شکستن مقاومت نام برده و دست شستن از حمایت همه جانبه اش از فعالیت های کارگری شوهرش نمودند، که نامبرده با مقاومت خود، بار دیگر بر حقاتیت فعالیت های غالب حسینی و دیگر فعالین کارگری تأکید ورزید.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم نمودن اعمال فشار بر خانواده های فعالین کارگری، خواهان آزادی هر چه سریعتر وفا قادری، علی آزادی، حامد محمودنژاد، بهزاد فرج الهی، شریف ساعد پناه، خالد حسینی و غالب حسینی و همچنین آزادی کارگران و زندانیان سیاسی می باشد.
۱ فروردین ۱۳۹۲


تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج

به گزارش امروز چهارشنبه ۳٠ اسفند ماه بار دیگر خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج برای پیگیری وضعیت عزیزانشان در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات در این شهر تجمع کردند. این تجمع در حالی بود که خانواده ها طبق قرار قبلی اعلام کرده بودند که اگر عزیزانشان راآزاد نکنند سفره هفت سین خود را در مقابل ستاد خبری پهن خواهند کرد و سال تحویل در آنجا خواهند بود؛ اما نیروهای امنیتی حاضر در محل با حمله به تجمع خانواده ها از برگزاری مراسم سال تحویل ممانعت به عمل آورده و سفره هفت سین آنان را جمع کردند.
لازم به ذکر است که امروز یکی دیگر از فعالین کارگری سنندج و عضو کمیته هماهنگی به نام کوروش بخشنده طی تماسی تلفنی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود که پس از ٢ ساعت بازجویی به وی ابلاغ کرده بودند که تا ١۵ فروردین فرصت دارد که از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری استعفا داده در غیر این صورت با وی برخورد خواهد شد.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن دستگیری و احضار فعالین کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط ٧ فعال کارگری بازداشتی در شهر سنندج و همچنین آزادی سایر کارگران و زندانیان سیاسی دربند می باشد.
۱ فروردین ۱۳۹٢


اطلاعیه شماره ٢- خانواده های ٦ فعال کارگری بازداشتی در شهر سنندج

کارگران، مردم آزادیخواه وبرابری طلب، تشکل های کارگری در ایران و سراسر جهان! 
همانگونه که مطلع هستید ۵ تن از فعالین کارگری عضو کمیته ی هماهنگی در آستانه روز جهانی زن (٨ مارس) در روز ١٧ اسفند در خانه ها و محل کارشان با هجوم نیروهای لباس شخصی دستگیر و تاکنون در اداره اطلاعات در بازداشت به سر می برند؛ ٢ روز بعد با هجومی دیگر شریف ساعد پناه فعال کارگری وعضو اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز دستگیر شد. هم اکنون نزدیک به دو هفته از بازداشت همسران و فرزندان ما می گذرد.
آنان به چه جرمی مورد غضب حافظان سرمایه قرار گرفته اند؟ عزیزان ما به نابرابری های اجتماعی معترضند. از حقوق کارگران دفاع می کنند، به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر معترضند. آنها خواهان یک زندگی انسانی برای تولیدکنندگان تمام ثروت های بشری هستند . آنها می گویند همه امکانات جامعه حاصل کار و رنج ما کارگران است ولی چرا ما همیشه در سختی به سر می بریم. آنها خواهان امنیت شغلی برای کارگران هستند. خواهان بیمه بی کاری برای کارگران آماده به کارند. خواهان بیمه زنان خانه دار هستند و خواهان تعیین دستمزد به تناسب نرخ تورم هستند. در حالی که تورم به روز شده است چرا باید حقوق کارگران ثابت و چند برابر زیر خط فقر باشد. آیا دفاع از خواست و مطالبات بر حق کارگران جرم است.
عزیزان ما به غیر از دفاع از خواست ومطالبات برحق کارگران هیچ جرمی مرتکب نشده اند. اکنون بار دیگر ما خانواده های ٦ فعال کارگری بازداشتی علی آزادی، حامد محمود نژاد، شریف ساعد پناه، سید خالد حسینی، وفا قادری و بهزاد فرج الهی از کارگران و مردم زحمتکش و تشکلهای کارگری و نهادهای مردمی و به خصوص مردم شهر سنندج در خواست می کنیم به هر صورت که در توان دارند و به هر شیوی ممکن ما را در جهت آزادی عزیزانمان یاری کنند.
خانواده های ٦ فعال کارگری بازداشتی در سنندج- ۲۹ اسفند ۱۳۹۱


بازداشت سید غالب حسینی فعال کارگری و عضو کمیتۀ هماهنگی

به گزارش رسیده، امروز ۲۹ اسفند ساعت ۱۲ ظهر سید غالب حسینی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سنندج، توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در محل کارش دستگیر شد.
نام برده در آستانه ۸ مارس و همچنین بعد از دستگیری ٦ فعال کارگری در ۱۷ اسفند چندین بار تلفنی توسط نیروهای امنیتی تهید شده بود و نیروهای اطلاعات از وی خواسته بودند که خود را به ستاد خبری معرفی کند. همچنین در پی عدم پاسخگویی نیروهای اطلاعاتی به خانواده های فعالین کارگری بازداشتی، خانواده ها اعلام کرده اند که سفره ی هفت سین خود را در مقابل ستاد خبری شهر سنندج برپا خواهند کرد و بدینگونه در زمان تحویل سال در کنار عزیزانشان خوهند بود.
کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن دستگیری سید غالب حسینی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط نام برده و بهزاد فرج الهی، وفا قادری، سید خالد حسینی، حامد محمودنژاد و علی آزادی اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج و شریف ساعد پناه فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران و سایر کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی دربند می باشد.
۲۹ اسفند ۱۳۹۱


نهمین روز تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در شهر سنندج

روز دوشنبه ۹۱/۱۲/۲۸ جمع کثیری از خانواده های بازداشت شدگان ۱۷ اسفند در دوازدهمین روز از بلاتکلیفی عزیزانشان از ساعات ۹.۳٠ در مقابل اداره اطلاعات تجمع کردند. طبق روال روزهای گذشته نیروهای امنیتی در همان ساعات اولیه در محل تجمع حاضر شدند. در میان حاضرین یک نفر که از طرف جمع به عنوان نماینده انتخاب شده بود و روز قبل به او وعده ملاقات با استاندار داده بودند به استانداری مراجعه کرد اما متاسفانه از طرف معاون استاندار با پاسخ هایی همچون "استاندار اینجا نیست واین پرونده باید مراحل قانونی خود را طی کند" روبرو شد. این تجمع تا ساعت۱ ظهر ادامه پیدا کرد سپس معترضین محل را ترک کردند.
۲۸ اسفند ۱۳۹۱

ششمین روز تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج

روز چهارشنبه ۱۲/۹۱/۲۳ ساعت۹:۳٠ صبح خانواده های فعالین بازداشتی، همچون روزهای گذشته در مقابل اداره اطلاعات برای پیگیری وضعیت عزیزانشان تجمع کردند. مطابق روزهای قبل نیروهای امنیتی هم از همان ساعات اولیه در محل حاظر شدند؛ این در حالی بود که روز قبل نیروهای امنیتی به خانواده ها گفته بودند این تجمع غیر قانونی است ودیگر به اینجا نیایید، ولی حاضرین گفته بودند که تجمع برای آگاه شدن از سرنوشت عزیزانمان حق ماست.
در این فاصله یک نفر از نیروها به داخل اداره اطلاعات رفت وبعد از مدتی به میان خانواده ها آمد و به آنها قول داد تا روز شنبه ۲۵ /۱۲ پرونده بازداشت شدگان تکمیل شود وخانواده ها ساعات ۱:۳٠ ظهرمحل را ترک کردند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن محکوم کردن تداوم بازداشت وفا قادری، بهزاد فرج اللهی، خالد حسینی، حامد محمودنژاد، علی آزادی و شریف ساعدپناه خواهان آزادی فوری و بی قید شرطی این فعالین و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و نزندیان سیاسی می باشد.
۲۳ اسفند ۱۳۹۱


پنجمین روز تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشتی سنندج

به گزارش رسیده، امروز سه شنبه ۱۲/۹۱/۲۲ جمع زیادی از خانواده های فعالین کارگری بازداشتی در سنندج از ساعت ۹ صبح در مقابل اداره اطلاعات این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. با مراجعه خانواده ها جهت پی گیری وضعیت عزیزانشان از طرف مامورین به آنها گفته شد بروید تا بعد از تعطیلات دنبال کارِ بازداشتی ها را نگیرید، اما خانواده ها همچنان برماندن در آنجا پافشاری کردند و رفته رفته بر تعداد تجمع کنندگان اضافه شد.
در ساعت ۱۱:۳٠ تعداد زیادی از نیروهای امنیتی شامل چندین ماشین وموتور سوار به محل آمدند و از حاضرین خواستند محل را ترک کنند ولی حاضرین بر ماندن تا دریافت جوابی از سوی اداره اطلاعات اصرار ورزیدند که در این میان نیروهای امنیتی به یکی از حاضرین بی حرمتی و به نامبرده حمله کردند که با عکس العمل جمعیت حاضر روبروشدند. بعد از این برخورد یکی از نیروهای امنیتی به میان حاضرین آمد و ضمن عذرخواهی از آنان، اعلام کرد که تا٢٠ دقیقه دیگر به شما جواب خواهیم داد؛ بعداز ٢٠ دقیقه به آنها گفته شد تا بعد از سیزده بدر به اینجا مراجعه نکنید. سپس جمعیت با تاکید بر اینکه دوباره بر می گردیم در ساعت ۱:۳٠ ظهر به تجمع شان پایان دادند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط فعالین کارگری بازداشتی و همچنین سایر کارگران و فعالین دربند و زندانیان سیاسی می باشد.
۲۲ اسفند ۱۳۹۱


اطلاعیه خانواده های بازداشت شده گان اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج

کارگران و مردم زحمتکش! 
همانطوریکه اطلاع دارید روز ۱۷ اسفند، ۵ تن از فعالین کارگری واعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با هجوم نیروهای لباس شخصی در خانه ها و.محل کارشان دستگیر وهم اکنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر می برند. اینها عزیزان ما هستند.
اینها کسانی هستند که تنها جرمشان دفاع از منافع کارگران است عزیزان ما به دستمزدهای زیر خط فقر معترضند. اکنون ما خانواده های بازداشت شدگان علی آزادی، حامد محمودنژاد، بهزاد فرج الهی، سید خالد حسینی و وفا قادری، اززنان ومردان کارگر ومردم شهر سنندج درخواست می کنیم به هر شیوه ممکن برای آزادی عزیزانمان مارا یاری کنید.
خانواده های اعضای بازداشتی کمیته ی هماهنگی
 ۲۱ اسفند ۱۳۹۱


تجمع خانواده های فعالین کارگری بازداشت شده در شهر سنندج

به گزارش رسیده، صبح روز دوشنبه ۲۱ اسفند جمع کثیری از خانواده های ۵ عضو بازداشتی کمیته ی هماهنگی در مقابل اداره اطلاعات دست به تجمع زده وخواستار آزادی عزیزانشان شدند.
این در حالی بود که روز قبل ده ها نفر از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن خانواده ها در محل حاضر بودند تا با اعمال فشار بر خانواده ها آنها را وادار به پایان دادن تجمع نمایند.
لازم به ذکر است که صبح روز دوشنبه چند تن از نیروهای انتظامی برای کنترل اوضاع در محل تجمع حاضر شدند، هر چه زمان می گذشت به جمع خانواده ها افزوده می شد به طوری که فشار خانواده ها اداره اطلاعات را ناچار کرد که به یکی از بازداشت شدگان اجازه دهد با بستگان خود تماس کوتاهی بگیرد؛ اما آنان به این هم راضی نشدند و همچنین بر آزادی عزیزانشان پافشاری کردند. این بار وقتی اداره اطلاعات با مقاومت جمعیت روبرو شد با گسیل ده ها ماشین از نیروهای انتظامی و لباس شخصی محل را محاصره وهر دو باند خیابان شبلی را مسدود کرد واز جمعیت خواست آنجا را ترک کنند. تجمع کنندگان ضمن تاکید بر آزادی هر چه سریعتر ۵ فعال کارگری به نیروهای امنیتی و لباس شخصی اعلام کردند تا شما اینجا را ترک نکنید ما نیز در این محل خواهیم بود، که این مقاومت باعث شد نیروهای امنیتی ولباس شخصی عقب نشستند و خانواده ها در ساعات یک بعد از ظهر دسته جمعی محل را ترک کردند.
بنا بر این گزارش علی آزادی تماس دیشب تلفنی کوتاهی با همسرش داشته است؛ نامبرده در سلول انفرادی نگه داری می شود و به نظر می آید که در شرایط نامناسبی به سر می برد. همچنین خالد حسینی نیز طی تماس کوتاهی که با خانواده اش داشته است اعلام کرده که قاضی برای وی قرار یک ماه بازداشت صادر کرده است و وی در سلول انفرادی نگه داری می شود.
۲۱ اسفند ۱۳۹۱


بازداشت شریف ساعد پناه

بنا به گزارش رسیده، بعد از ظهر روز یکشنبه ٢٠ اسفند ماه ١٣٩١ ، شریف ساعد پناه، توسط نیروهای امنیتی در منزلش دستگیر شد.
شریف ساعد پناه از فعالین کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران است که نیروهای امنیتی با هجوم وحشیانه به منزلش، وی را دستگیر و بازداشت کردند. لازم به ذکر است که چندین نفر از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای بازداشت شریف ساعد پناه به منزل او یورش برده بودند.
همچنین امروز وفا قادری از اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش داشت. بنا به گزارشات رسیده، وفا قادری در سلول انفرادی نگه داری می شود اما از وضعیت دیگر اعضای بازداشتی کمیته ی هماهنگی خبری در دست نیست.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت شریف ساعد پناه ، خواستار آزادی فوری وی و کلیه فعالین کارگری زندانی می باشد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۱


تجمع بستگان فعالین كارگری بازداشتی سنندج در مقابل اداره اطلاعات

به گزارش رسیده، خانواده های ۵ عضو بازداشتی كمیته ی هماهنگی در سنندج، در روزهای شنبه ۱۹ اسفند و یكشنبه ۲۰ اسفند در مقابل اداره اطلاعات شهر سنندج تجمع نموده و ضمن پیگیری وضعیت عزیزانشان خواهان آزادی آنان شدند. بنا بر این گزارش مامورین اطلاعات دیروز شنبه به خانواده ها پاسخهای متناقضی داده اند. به طور مثال به یكی از خانواده ها گفته شد كه تا یك هفته دیگر پرونده آنها را جمع می كنیم و به دادگاه می فرستیم. در صورتی كه به خانواده دیگری گفته بودند كه در اینجا تجمع نكنید و بروید سه هفته دیگر مراجعه كنید.
همچنین امروز ۲۰ اسفند در پی تجمع تعداد بیشتری از بستگان فعالین كارگری بازداشتی در سنندج در مقابل اداره اطلاعات این شهر، مامورین نیروی انتظامی در محل حاضر شده و به صحبت با خانواده ها پرداختند و سعی در قانع كردن خانواده ها به انصراف از تجمع داشتند. در پایان این تجمع خانواده های این فعالین كارگری مصرانه خواهان آزادی فوری افراد بازداشتی شده و اعلام كرده اند كه تا آزادی افراد بازداشتی به این تجمع ها ادامه خواهند داد.
اعضای كمیته‌ ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌ های كارگری به نام های وفا قادری، سید خالد حسینی، علی آزادی، بهزاد فرج الهی و حامد محمودنژاد با هجوم مامورین اطلاعات به منازل و محل های كارشان در روز پنج شنبه ۱۷ اسفند بازداشت شده و تاكنون از وضعیت و اتهامات وارده به آنها اطلاعی در دست نیست.
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌‍ های كارگری خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط ۵ عضو بازداشتی خود در سنندج و همچنین آزادی سایر كارگران و فعالین دربند و زندانیان سیاسی می ‌باشد.
۲۰ اسفند ۱۳۹۱


فشار بر فعالین کارگری شهر سنندج در آستانه روز جهانی زن

کارگران، تشکل های کارگری و مردم آزدی خواه! 

در حالی که بسیاری از کارگران و زنان آزادی خواه و برابری طلب شهر سنندج در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، به جنب و جوش چگونگی گرامی داشت این روز افتاده بودند؛ نیروهای امنیتی با ایجاد فضای رعب و تهدید، فعالین عرصه جنبش کارگری و زنان را از برگزاری این مراسم منع می کردند. آنها از طریق تماس تلفنی و با استفاده از الفاظ توهین آمیز و ناشایست اعضای کمیته هماهنگی از جمله فردین میرکی، حاتم صمدی، غالب حسینی، کوروش بخشنده و آرام زندی فعال کارگری و خلیل از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران را از شرکت در مراسم روز جهانی زن برحذر داشتند.
یکی دیگر از این اقدامات گسیل دو ماشین از مامورین لباس شخصی به درب منزل سوسن رازانی فعال مدنی و حقوق زن بود. هم چنین به شیوه ای سبعانه به منزل جلیل محمدی یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی هجوم برده و کامپیوتر و تعدادی کتاب و وسایل شخصی را با خود بردند. آنها با نشان دادن حکم بازداشت به خانواده اش، تاریخ بازداشت او را ۹۱/۱۱/۱۲ اعلام کرده بودند. این درحالی است که خالد حسینی، وفا قادری، بهزاد فرج الهی، حامد محمود نژاد و علی آزادی از اعضای دستگیر شده ی کمیته هماهنگی هم چنان در بازداشت به سر می برند.
اما علی رغم این فشارهای گسترده، توزیع هزاران تراکت، بیانیه و پوستر در رابطه با هشت مارس روز جهانی زن، روز اعتراض به نابرابری، شور و شوق فراوانی را در بین زنان و مردان شهر سنندج به وجود آورد و آنها مشتاقانه از این روز استقبال کردند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن محکوم کردن تهدید، توهین و فشار بر فعالین جنبش زنان و فعالین کارگری، خواستار آزادی بی قید و شرط همه اعضای بازداشتی خود در شهر سنندج می باشد. اعتراض طبقات فرودست به نابرابری های اجتماعی جزء لاینفک نظام سرمایه داری است و تا بی عدالتی و تبعیض در جامعه موجود است، مبارزه برای رهایی انسان از این مناسبات نابرابر نیز وجود دارد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۱/ ۹ مارس ۲٠۱۳


دستگیری علی آزادی یکی دیگر از اعضا کمیته‌ی هماهنگی

بر اساس گزارش رسیده، امروز پنجشنبه ١٧ اسفند ماه ١٣٩١، ساعت ٦ صبح علی آزادی از اعضای کمیته هماهنگی در محل کارش در سنندج دستگیر شد. علی آزادی کارگر نانوایی فانتزی است.
لازم به ذکر است که وفا قادری، خالد حسینی، بهزاد فرج‌اللهی و حامد محمود نژاد نیز ساعت ۵ و نیم صبح با هجوم ماموران اطلاعات به منازلشان، دستگیر و بازداشت شدند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن بازداشت کارگران و فعالین کارگری، خواستار آزادی بدون قید و شرط دستگیر شدگان است.
۱۷ اسفند ۱۳۹۱

بازداشت ۴ نفر از اعضای کمیته ی هماهنگی در سنندج

به گزارش رسیده امروز ۱۷/١٢/۱۳۹۱ ساعت ۵:۳٠ صبح وفا قادری، سید خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی و حامد... فعالین کارگری و از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در شهر سنندج با هجوم مامورین اطلاعات به منازلشان بازداشت شدند.
لازم به ذکر است که مامورین اطلاعات دیروز وفا قادری را طی تماس تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت برگزاری مراسم ٨ مارس در شهر سنندج وی را بازداشت خواهند کرد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، ضمن محکوم کردن بازداشت وفا قادری، سید خالد حسینی، بهزاد فرج‌الهی و حامد، خواهان آزادی بی قید و شرط این فعالین کارگری و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می‌باشد.
۱۷ اسفند ۱۳۹۱


آزادی یوسف آب خرابات و واحد سیده با قرار وثیقه

به گزارش رسیده، امروز ٩١/١۲/۸ ساعت ۵/۳ بعد ازظهر دو نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری یوسف آب خرابات و واحد سیده با قرار وثیقه‌ی ۲۵ میلیون تومان و ٤٠ میلیون تومان از زندان مهاباد آزاد شدند.
قابل ذکر است که از ساعت ١٢ ظهر تعداد زیادی از کارگران، خانواده زندانیان و دوستان در مقابل زندان مرکزی مهاباد تجمع کردند تا از عزیزان آزاد شده استقبال کنند.
کمیته‌‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان، خواهان آزادی سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی دربند می‌باشد.
۸ اسفند ۱۳۹۱


آزادی محمد مولانایی از فعالین کارگری با قرار وثیقه ٢۵ میلیون تومان

به گزارش رسیده محمد مولانایی از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در مهاباد روز دوشنبه ٧ اسفند ماه، آزاد شد. در پی برگزاری دادگاه سه عضو کمیته‌ی هماهنگی درتاریخ ١٣٩١/١٢/٦، این فعال کارگری با قرار وثیقه ٢۵ میلیون تومان آزاد شد.
همچنین شعبه ٢ دادگاه مهاباد برای یوسف آب خرابات قرار وثیقه ٢۵ میلیون تومانی و برای واحد سیده قرار وثیقه ٤٠ میلیون تومانی صادر کرده است و به خانواده ها گفته شده که در صورت انجام کارهای اداری ٢ نفر دیگر نیز روز سه‌شنبه ٨ اسفند آزاد خواهند شد.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن تبریک آزادی محمد مولانایی، خواهان آزادی یوسف آب خرابات و واحد سیده و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می‌باشد.
۷ اسفند ۱۳۹۱


محاكمه اعضای بازداشتی كمیته ی هماهنگی در مهاباد

به گزارش رسیده، روز یكشنبه مورخ ١٣٩١/١۲/٦ محمد مولانایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده از اعضای بازداشتی كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌ های كارگری در شعبه ۲ دادگاه مهاباد محاكمه شدند.
اتهامات وارده به این فعالین كارگری شركت در مجامع عمومی كمیته هماهنگی در سنندج، كرج و همچنین حضور در اول ماه مه سال گذشته می باشد. بر اساس این گزارش اعضای بازداشتی كمیته هماهنگی در مهاباد از عضویت خویش در كمیته هماهنگی دفاع كرده اند و همچنین امروز خانواده های افراد بازداشت شده به دادگاه مراجعه و خواهان آزادی فعالین بازداشتی با قید وثیقه شده اند كه تا لحظه ارسال این خبر هنوز جواب مشخصی دریافت نكرده اند.
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، ضمن محكوم كردن بازداشت و محاكمه محمد مولانایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده خواهان آزادی فوری و بی قید شرط آنان و همچنین آزادی سایر كارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد.
۷ اسفند ۱۳۹۱


دستگیر شدگان شهر بوکان دادگاهی شدند

بنابر خبر رسیده، اعضای دستگیر شده کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در شهر بوکان دادگاهی شدند.
هادی تنومند ، قاسم مصطفی پور ،ابراهیم مصطفی پور وجمال مینا شیری که در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۱ درشهر بوکان و در محل کار و زندگی خود بازداشت و روانه زندان شده بودند در تاریخ ۲۳/١١/١٣٩١ دادگاهی و اتهام آنها اقدام علیه امنیت کشورو عضویت در کمیته هماهنگی اعلام شده است .همچنین محمد کریمی از دیگر دستگیر شدگان بود که به دلیل نبودن در شهر محل سکونت، دادگاهی نشد.
ما اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکوم کردن اتهام وارده به اعضای کمیته هماهنگی، خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی کارگران و فعالین کارگری دربند هستیم.
۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۱


انتقال فعالین بازداشتی در مهاباد به دادگاه برای آخرین دفاعیات

۹۱ به گزارش رسیده، اعضای بازداشتی کمیته‌ی هماهنگی در مهاباد برای آخرین دفاعیات به دادگستری مهاباد منتقل شدند. واحد سیده روز یکشنبه ۹۱/۱۱/۱۵ و محمد مولانایی و یوسف آب خرابات روز دوشنبه ۱٦/۱۱/۹۱ برای آخرین بازپرسی به دادگستری مهاباد منتقل شده و به دفاع از خود پرداختند.
این فعالین کارگری یک ماه است که توسط اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شده و از ۲٠ روز پیش به زندان مرکزی مهاباد منتقل شده‌اند و هنوز در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. همچنین محمد مولانایی به دلیل بیماری از وضعیت جسمی مناسبی برخوردار نیست و سلامت وی در خطر است.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، خواهان آزادی فوری محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات اعضای بازداشتی خود در مهاباد و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین وزندانیان سیاسی می باشد.
۱۹ بهمن ۱۳۹۱


ادامه بازداشت محمد مولانایی،واحد سیده و یوسف آب خرابات را محکوم می کنیم!

محمد مولانایی،واحد سیده و یوسف آب خرابات که حدود یک ماه پیش به اتهام شرکت در مجامع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و همچنین شرکت در مراسم اول ماه مه شهرستان مهاباد توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت و زندانی شده بودند پس از گذشت بیش از یک ماه،همچنان در بازداشت به سر می برند.
خانواده های این کارگران چندین بار مقابل اداره اطلاعات این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند که هر بار با برخورد تند مسئولین روبه رو شده و هنوز موفق به ملاقات با عزیزان خود نشده اند وبه جز یک تماس تلفنی کوتاه از طرف واحد سیده با خانواده خود ،تا به امروز هیچ ارتباط دیگری با خانواده ها صورت نگرفته است.
در طول این مدت وضعیت جسمانی محمد مولانایی رو به وخامت رفته تا آن جا که در حال حاضر وضعیت جسمی وی موجب نگرانی هر چه بیشتر خانواده ایشان گردیده است .
کارگران و خانواده های آنها به چه جرمی باید این چنین مورد ستم قرار بگیرند و از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی حق ملاقات محروم باشند؟
جای کارگرانی که از منافع هم طبقه ای های خود دفاع می کنند زندان نیست.
آنها می گویند کارگران چرا باید از حقوق اولیه خود محروم گردند ؛ دستمزد کارگران زیر خط فقر باشد و حتی همین دستمزدهای زیر خط فقر نیز برای ماه های متمادی پرداخت نشود؛ آنان می گویند که کارگران چرا باید دسته دسته اخراج و از کار بیکار شوند؛قرار دادهای موقت و سفید امضا نباید به کارگرها تحمیل شود.آنها به وضعیت فلاکت بار کنونی کارگران معترضند.حرف آنها ،حرف همه کارگران و زحمت کشان است .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری دستگیری کلیه کارگران و فعالین کارگری از جمله ادامه بازداشت این سه نفر را محکوم کرده و خواهان آزادی هرچه سریعتر آنان می باشد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۱


انتقال محمد مولانایی و واحد سیده به زندان مرکزی مهاباد

به گزارش رسیده، روز یکشنبه ١/١١/١٣٩١، محمد مولانایی و واحد سیده فعالین کارگری و از اعضای کمیته ی هماهنگی در مهاباد نیز به زندان مرکزی مهاباد انتقال داده شدند. یوسف آب خرابات نیز در ۲٨ دی به زندان مرکزی مهاباد انتقال داده شده بود.
فعالین کارگری بازداشتی حدود ۲٠ روز است که در بازداشت به سر برده و هنوز پرونده آنان به دادگاه ارجاع نشده است. کمیته ی هماهنگی ضمن محکوم کردن بازداشت یوسف آب خرابات، محمد مولانایی و واحد سیده خواهان آزادی فوری و بی قید شرط آنان و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین دربند و زندانیان سیاسی می باشد.
۴ بهمن ١٣٩١


تجمع خانواده های فعالین كارگری بازداشتی در مهاباد

به گزارش رسیده، روز شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ خانواده‌های اعضای بازداشتی كمیته هماهنگی در مهاباد به همراه جمعی از فعالان کارگری در مقابل دادسرای انقلاب مهاباد دست به تجمع زده و خواستار رسیدگی به وضعیت دستگیرشدگان و آزادی آنان شدند. در نتیجه این تجمع مسئولان قضایی به خانواده دستگیرشدگان اعلام کردند که پرونده این افراد تکمیل است ولی به دلیل اینکه بازپرس پرونده در مرخصی است تا روز ۲/۱۱/۹۱ به این دادگاه مراجعه نکنید.
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری ضمن محكومیت تداوم بازداشت محمد مولانایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این فعالین كارگری و همچنین آزادی سایر كارگران و فعالین و زندانیان سیاسی می باشد.
۱ بهمن ۱۳۹۱


انتقال یوسف آب خرابات به زندان مرکزی مهاباد

به گزارش رسیده، پنجشنبه مورخ ٩١/١٠/۲٨ ساعت ٣ بعدازظهر یوسف آب خرابات فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از زندان اداره اطلاعات مهاباد به زندان مرکزی مهاباد انتقال داده شد.
این فعال کارگری ١٠ روز پیش در تاریخ ٩١/١٠/۱۹ پس از احضار به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت گردیده بود.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط محمد مولانایی، یوسف آب‌خرابات و واحد سیده اعضای این کمیته در مهاباد و همچنین آزادی سایر کارگران و فعالین دربند و زندانیان سیاسی می‌باشد.
۲۹ دی ۱۳۹۱


ممانعت از ملاقات کارگران بازداشتی در مهاباد با خانواده هایشان

به گزارش رسیده امروز یکشنبه مورخ ٩١/۱۰/۲۴ خانواده اعضای بازداشتی کمیته هماهنگی محمد مولانایی، یوسف آب خرابات و واحد سیده در جلو درب اداره اطلاعات مهاباد تجمع کرده و خواستار ملاقات با دستگیر شده گان شدند.
بعد از چند ساعت آنان را به داخل برده و چند لحظه بعد پسر محمد مولانایی بنام جواد که منتظر ملاقات بود از طرف یک نفر از ماموران مورد بی احترامی قرار می گیرد و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. بعد از این رویداد همه ی خانواده دستگیر شدگان را از محل دور و نمی گذارند که با عزیزان خود ملاقات کنند.
قابل ذکر است که اتهام این فعالین شرکت در مجامع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهرهای سنندج و کرج است.
اتهام دیگر آنان شرکت در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر اعلام شده که قبلا" در یک باغ در منطقه مهاباد برگزار شده بود.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط اعضای بازداشتی خود در مهاباد و هچنین آزادی سایر کارگران و فعالین دربند می‌باشد.
۲۴ دی ۱۳۹۱


تجمع خانواده‌های فعالین کارگری بازداشتی در مهاباد

به گزارش رسیده روز چهارشنبه ۹۱/۱۰/۲۰ خانواده‌ی فعالین کارگری بازداشتی در مهاباد مقابل اداره اطلاعات تجمع کردند. آنان خواهان آزادی محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات شدند؛ اما با برخورد توهین آمیز و تهدید مامورین روبرو شدند و تنها واحد سیده طی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده‌اش درخواست لباس نموده است.
بر اساس این گزارش فعالین کارگری بازداشتی هنوز در اداره اطلاعات هستند و مشخص نیست که تفهیم اتهام شده‌اند یا نه؟
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن محکومیت بازداشت اعضای خود در مهاباد آقایان محمد مولانایی، واحد سیده و یوسف آب خرابات خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان و همچنین سایر کارگران، فعالین و زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌باشد.
۲۰ دی ۱۳۹۱


بازداشت یوسف آب خرابات عضو كمیته ی هماهنگی

بنا به خبر ارسالی،امروز سه شنبه مورخ ۱۹/١٠/۹۱ یوسف آب خرابات فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری از طرف اداره اطلاعات مهاباد احضار شد. نام برده در ساعت ۳٠/١٠ صبح خود را به اداره اطلاعات مهاباد معرفی کرد که
تا لحظه ارسال این خبر هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست.
قابل ذکر است که چند روز پیش محمد مولانایی و واحد سیده دو عضو دیگر کمیته هماهنگی توسط نیروهای اطلاعاتی مهاباد دستگیر شدند و هنوز در بازداشت می باشند. خانواده محمد مولانایی مکررا" به اداره اطلاعات مراجعه کردند ولی هنوز جوابی از طرف آن اداره به ایشان داده نشده است.
كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، بازداشت و فشار بر اعضای این كمیته را محكوم كرده و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط بازداشت شدگان شهر مهاباد و همچنین سایر كارگران و فعالین دربند می‌باشد.
۱۹ دی ۱۳۹۱


احضار واحد سیده عضو كمیته هماهنگی به اداره اطلاعات مهاباد

به گزارش رسیده امروز یكشنبه ۱۷/١٠/۹۱ ساعت ١٠ صبح واحد سیده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اداره اطلاعات مهاباد احضار و مدت ۵/٢ ساعت مورد بازجویی و سپس آزاد گردید. نام برده قرار است مجددا فردا دوشنبه ١٨/١٠/۹۱ ساعت ١٠ صبح خود را به اداره اطلاعات مهاباد برای ادامه بازجویی معرفی کند.
كمیته‌ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری احضار واحد سیده را محكوم كرده و خواهان رفع هر گونه اتهام از وی وآزادی سایر كارگران و فعالین در بند می‌باشد.
۱۷ دی ۱۳۹۱

بازداشت محمد مولانایی از اعضای كمیته هماهنگی در مهاباد

به گزارش رسیده، روز شنبه ١٦/١٠/۹۱ محمد مولانایی عضو كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری به اداره اطلاعات مهاباد احضار شده و بعد از مراجعه نام برده در ساعت ١٢ ظهر به اداره مزبور تاكنون به منزل بازنگشته است.
كمیته‌ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری بازداشت محمد مولانایی را محكوم كرده و خواهان آزادی وی و سایر كارگران و فعالین در بند می‌باشد.
۱۷ دی ۱۳۹۱


برگزاری گلگشت کارگران، فعالین کارگری و

اعضای کمیته‌ی هماهنگیِ سنندج، در اعتراض به فشار بر فعالین کارگری
صبح روز جمعه ١۵/١٠/٩١ جمع کثیری از کارگران، فعالین کارگری و اعضای کمیته‌ی هماهنگی سنندج، در اعتراض به فشار بر فعالین کارگری، گلگشتی را در اطراف این شهر برگزار کردند.
این مراسم ساعت ٩ صبح با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد تمام جانباختگان راه آزادی و برابری، شروع و سپس با خواندن سرود انترناسیونال، سرود همبستگی طبقاتی کارگران، ادامه یافت. پس از آن یکی از حاضرین بیانیه‌ی کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی سنندج را قرائت نمود. همچنین بیانیه‌ای دیگر در همین راستا از طرف شورای بیکاران خوانده شد. مراسم با سخنرانی یکی از کارگران در مورد وضعیت جنبش کارگری و شرایط کارگران، ادامه پیدا کرد؛ و سرانجام پس از حدود یک ساعت، این مراسم با بحث و گفتگوی حاضرین پیرامون مسائل کارگری خاتمه یافت.
۱۵ دی ۱۳۹۱


دیدار با فعالین آزاد شده در بوکان

به گزارش رسیده، امروز پنج شنبه ١۴ دیماه جمعی از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری به دیدار کارگران و فعالین آزاد شده هادی تنو مند، جمال مینا شیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور در شهر بوکان و در روستای حمامیان به دیدار محمد کریمی رفتند.
در این دیدار فعالین کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان به خانوده‌هایشان، در مورد شرایط سخت معیشتی کارگران صحبت کرده و در ادامه ضمن تاکید بر تداوم فعالیت‌های کارگری،‌دفاع از منافع طبقه کارگر را از وظائف اصلی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دانستند.
جمعه ۱۵ دی ۱۳۹۱


آزادی فعالین کارگری در شهر بوکان

به گزارش رسیده سه‌شنبه ۱۲/۱٠/۹۱ هادی تنومند، جمال میناشیری و ابراهیم مصطفی‌پور فعالین کارگری و از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در شهر بوکان با قرار وثیقه ٣٠ میلیونی از زندان آزاد شدند.
لازم به ذکر است که این فعالین در تاریخ 29 آذر به دلیل شرکت در مجمع عمومی کمیته هماهنگی بازداشت شده بودند.
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان به خانواده‌های آنان و تمامی کارگران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران و فعالین دربند می باشد.
۱۳ دی ۱۳۹۱


آزادی دو نفر از فعالین کارگری بازداشتی در بوکان

براساس خبر دریافتی امروز ۱۱ دی ماه ساعت ۲ بعد از ظهر محمد کریمی و قاسم مصطفی‌پور از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در بوکان با قرار وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش قرار است که فردا بقیه بازداشت شدگان نیز آزاد شوند.
همانطور که قبلا اعلام شده بود در ۲٩ آذر ماه، هادی تنومند، محمد کریمی، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و جمال مینا شیری از فعالین کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر بوکان دستگیر شده بودند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجا د تشکل های کارگری ضمن تبریک آزادی این عزیزان، خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران و فعالین دربند می باشد.
۱۱ دی ۱۳۹۱


احضار حسین پیروتی از فعالین کارگری عضو کمیته هماهنگی به اداره اطلاعات اشنویه

بر اساس گزارش رسیده، روز چهارشنبه ٦ دی ماه ١٣٩١، حسین پیروتی یکی از فعالین کارگری و از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگریکه در جریان نشست کمیته‌ی هماهنگی در شهر کرج دستگیر شده بود،به اداره اطلاعات اشنویه احضار شد.
بر اساس این گزارش، حسین پیروتی باید روز شنبه ٩ دی خود را به اداره اطلاعات معرفی کند.
٨ دی ۱۳۹۱


احضار عباس هاشم پور به اداره اطلاعات اشنویه

همانطور که قبلا به اطلاع رساندیم، روز سه شنبه ۵ دی ماه عباس هاشم پور از اعضای كمیته به اداره اطلاعات اشنویه احضار و به مدت ۳ ساعت بازجویی گردید.
عباس هاشم پور فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می باشد که در تاریخ ۲٦ خرداد ۱۳۹۱ در حمله به مجمع عمومی كمیته ی هماهنگی بازداشت شده بود. دلیل احضار عباس هاشم پور حضور در مجمع عمومی كمیته در كرج عنوان شده است. در طی بازجویی به نام برده گفته شده است كه نبایستی با كمیته ی هماهنگی همكاری كند. وی ضمن دفاع از فعالیت در كمیته ی هماهنگی اعلام كرده است كه كمیته ی هماهنگی تشكلی مستقل و صنفی بوده و در راستای منافع طبقاتی كارگران فعالیت می كند.
كمیته ی هماهنگی ضمن محكومیت احضار عباس هاشم پور، خواستار آزادی بی قید و شرط هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد كریمی، قاسم مصطفی پور و ابراهیم مصطفی پور اعضای خود در بوكان و همه كارگران و فعالان در بند می باشد.
۶ دی ۱۳۹۱


احضار عباس هاشم پور به اداره اطلاعات اشنویه

به گزارش رسیده، روز سه شنبه ۵ دی ماه عباس هاشم پور از اعضای كمیته به اداره اطلاعات اشنویه احضار و به مدت ۳ ساعت بازجویی گردید.
عباس هاشم پور فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری می باشد که در تاریخ ۲٦ خرداد ۱۳۹۱ در حمله به مجمع عمومی كمیته ی هماهنگی بازداشت شده بود. دلیل احضار عباس هاشم پور حضور در مجمع عمومی كمیته در كرج عنوان شده است. در طی بازجویی به نام برده به گفته شده است كه نبایستی با كمیته ی هماهنگی همكاری كند. وی ضمن دفاع از فعالیت در كمیته ی هماهنگی اعلام كرده است كه كمیته ی هماهنگی تشكلی مستقل و صنفی بوده و در راستای منافع طبقاتی كارگران فعالیت می كند.
كمیته ی هماهنگی ضمن محكومیت احضار عباس هاشم پور، خواستار آزادی بی قید و شرط هادی تنومند، جمال میناشیری، محمد كریمی، قاسم مصطفی پور و ابراهیم مصطفی پور اعضای خود در بوكان و همه كارگران و فعالان در بند می باشد.


انتقال فعالین بازداشتی در شهر بوکان به زندان عمومی

بنا به خبر رسیده با پیگیری خانواده های اعضای بازداشت شده كمیته هماهنگی در بوکان، آنها توانسند در روز سه شنبه ۵ دیماه ملاقات حضوری با خانواده هایشان داشته باشند. براساس این گزارش دوشنبه ۴ دی ماه ساعت ٦ وسی دقیقه تمامی بازداشت شدگان به زندان عمومی بوکان منتقل شده اند. آنها دلیل بازداشت خود را حضور در مجمع عمومی کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر کرج عنوان کرده اند.
همچنین خانواده های بازداشت شدگان امروز مجددا به داستانی شهر بوکان مراجعه کردند و دادستان اعلام کرده است که هنوز تحقیقات تکمیلی به دادستانی ارائه نشده است و باید منتظر باشند تا پرونده به دادستانی ارجاع داده شود.
كمیته ی هماهنگی ضمن محكومیت ادامه بازداشت اعضای خود در شهر بوكان، خواهان آزادی بی قید و شرط آنها و دیگر كارگران و فعالین كارگری دربند می باشد.
۶ دی ۱۳۹۱


فعالین کارگری دستگیر شده در شهر بوکان همچنان در بازداشت به سر می‌برند

به گزارش رسیده، خانواده ی ۵ عضو بازداشتی كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری در بوكان امروز ۲ دی ماه برای پیگیری وضعیت عزیزانشان به اداره اطلاعات شهرستان بوكان مراجعه كردند. مامورین اداره اطلاعات در مقابل خواست خانواده ها برای روشن شدن وضعیت آنان، تنها سکوت کرده و از خانواده ها خواستند که وسائل شخصی از جمله لباس را تحویل زندان دهند تا دراختیار دستگیر شدگان قرار گیرد.
در پی عدم پاسخگویی مامورین اطلاعات، خانواده های بازداشت شدگان برای پیگیری بیشتر به اداره ی دادگستری مراجعه كرده و توانستند با قاضی پرونده دیداری داشته باشند. قاضی پرونده دلیل دستگیری را اتهام امنیتی خوانده و به خانواده ها اعلام كرده است كه تا روشن شدن شدن وضعیت اتهام، آنها فعلا در بازداشت خواهند بود.
كارگران، مردم شریف و آزاده 
جرم این عزیزان تنها دفاع از مطالبات كارگری و عضویت در كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری می باشد. ما بارها اعلام كرده ایم كه دفاع از منافع هم طبقه‌ای هایمان را وظیفه طبقاتی خود دانسته و هر گونه پرونده سازی و اذیت و آزار فعالین كارگری را محكوم می كنیم و خواستار آزای بی قید و شرط هادی تنومند، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی پور، قاسم مصطفی پور و محمد کریمی ۵ عضو خود و همچنین دیگر كارگران و فعالان دربند می باشیم.
۲ دی ۱۳۹۱


خبر تکمیلی در مورد دستگیری فعالین کارگری در بوکان

براساس گزارش رسیده، هادی تنومند کارگر نانوا ساعت ٤ و نیم بعد از ظهر در محل کار خود دستگیر شد. در همان ساعت محمد کریمی در روستای حمامیان در منزل خود، قاسم مصطفی‌پور در منزل خود در شهر بوکان و جمال مینا شیری و ابراهیم مصطفی‌پور در پل امیرآباد شهر بوکان دستگیر شدند.
همزمان با دستگیری نامبردگان، مامورین اداره اطلاعات به تفتیش منازل آنها پرداخته و وسائل شخصی از جمله موبایل، کیس کامپیوتر، کتاب و همچنین رسیور ماهواره را با خود برده‌اند. در ضمن در هنگام تفتیش منزل هادی تنومند که مستاجر می باشد، درب یکی از اتاق‌ها که وسائل صاحبخانه در ‌آنجا قرار داشته توسط مامورین با لگد شکسته شده وسائل صاحبخانه وی را هم مورد تفتیش قرار گرفت.
کمیته هماهنگی برای کمک، دستیگری ۵ نفراعضایش در بوکان را شدیداً محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط قاسم مصطفی‌پور، محمد کریمی، جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور و هادی تنومند می‌باشد.
٣٠ آذر ۱۳۹۱

اعتراض کارگران کارگاه ریخته گری فولاد اسن کردستان!

به گزارش رسیده کارگران کارگاه ریخته‌گری فولاد اسن کردستان در شهرک شماره ١ شهر سنندج در اعتراض به عدم دریافت حقوق دست از کار کشیده و اقدام به تجمع کردند.
کارگران این کارگاه ١٠ نفر می‌باشند و از ٣ تا ٦ ماه مطالبات معوقه دارند. این تجمع اعتراضی در روزهای ٢٦ تا ٢٨ آذر ماه در مقابل درب کارگاه انجام شد.


دستگیری ۵ نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی در بوکان
بر طبق گزارش رسیده، روز چهارشنبه ٢٩/٩/٩١ ساعت چهار ونیم عصر نیروهای امنیتی ولباس شخصی اداره اطلاعات شهر بوکان به منزل چهار نفر از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری به اسامی جمال میناشیری، ابراهیم مصطفی‌پور، قاسم مصطفی‌پور و هادی تنومند یورش برده و با بازرسی منازل وضبط وسائل شخصی، نام‌بردگان را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر بوکان منتقل کردند.
لازم به ذکر است چهارشنبه شب یکی دیگر از اعضای کمیته به نام محمد کریمی توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر بوکان دستگیر و به جای نامعلومی برده شد. در پی این بازداشتها خانواده‌های افراد دستگیر شده به اداره اطلاعات مراجعه و خواستار آزادی عزیزانشان شدند که نیروهای اطلاعاتی به آنها گفتند "بروید روز شنبه مراجعه کنید".
کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، دستگیری اعضای خود در شهر بوکان را محکوم کرده و خواهان آزادی بی قید و شرط آنان و همچنین تمامی کارگران و فعالان دربند می‌باشد.
کمیتۀ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۱

هیچ نظری موجود نیست: