جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

خبر جدید

شهابی درخواست جنبش کارگری را پذیرفته است
خبر شماره 5 یکشنبه

مطابق خبری که به تایید خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در بند 209 زندان اوین رسیده است ،رضا در تماس تلفنی غروب یکشنبه 21 آذرماه 89 در حالی که درنهمین روز اعتصاب غذا بوده و در وضعیت ناگوار جسمی و بیحالی در تلفن سخن میگفته است ،با این حال با روحیه ی بالا از قصدش بر ادامه ی اعتصاب خشک سخن گفته است.اما با ابلاغ درخواست های اکید ، مکرر و رفیقانه ی افراد ،تشکل ها و فعالین کارگری در ایران و سراسر جهان وی نهایتا پذیرفته است تا تنها به دلیل درخواست انها و برای اعلام احترام به خواسته ی جنبش کارگری اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذای تر تبدیل کند.رضا خواسته است که سلام وی را به تمامی دوستان و فعالین جنبش کارگری ابلاغ کنند.
شهابی در اثر اعتصاب غذا شامگاه دیروز یکشنبه به بهداری اوین منتقل شده بوده است و امروزیکشنبه ،اعلام کرده که بازجوها به وی قول موکد داده اند ، نهایتا تا پایان تعطیلات آاخر هفته ی جاری به طور کامل به پرونده ی وی رسیدگی کنند.همچنین بالاخره مقامات قضایی ناچار به پاسخ شده اند که پرونده ی قضایی رضا نه در دو دادگاه پیش گفته شده بلکه در دادستانی کل استان تهران در گلوبندک ثبت و بررسی میشود.
رضا شهابی به مدت 6 ماه است که در زندان اوین محبوس است و در دو ماه اخیر با وجود صدور نامه ی آزادی اش و تودیع وثیقه ی 60 میلیون تومانی توسط خانواده اش در زندان محبوس نگه داشته شده است و او در اعتراض به آزاد نکردنش دست به اعتصاب غذا زده است و هم اکنون نیز در وضعیت وخیم جسمی به سر میبرد.


خبر شماره 5 – یکشنبه 21 آذرماه 89

هیچ نظری موجود نیست: