آدينه، 28 اسفند ماه 1388 برابر با 2010 Friday 19 Marchنوروز، عیدِ مردم ؛ جشن مقاومت
نوروز در عین حال، جشن مقاومت است. هر زمان كه خاك این سرزمین از چپاول‌ها به خون رنگین بوده، مردمِ مصیبت‌زده، آن را با شكوه‌تر جشن گرفته‌اند. انگار بغض‌ها نیز در نوروز به خنده می‌شكفد
***
نوروز، عیدِ مردم
شهرزادنیوز: نوروز نوزایی طبیعت است: تركیدنِ پوسته‌ی سردِ زمستان، جوانه زدنِ طبیعت، رویشِ گیاهان. نوروز بدرودی‌ست با برودت و كهنگی و درودی ست به تازگیها: بشارت آینده. نوروز روزِ نخستِ فروردین است: آغاز بهار
نوروز در عین حال تحرك زمین است و محرك آنچه و آن‌كس كه با زمین و طبیعت مربوط می‌شود. عظمت این جشن، حكایت از رابطهٌ تنگاتنگ و وابستگی انسان به طبیعت و تأثیرِ اقتصادی آن در زندگی مردم دارد. جشن‌های نوروزی واكنشی‌ست ساده در برابر دگرگونی طبیعت. عمقِ این واكنش به آن حد وسیع است و ریشه در تاریخ دارد كه مبدأش هنوز نامعلوم است. هر قدرت و حاكمیتی از آن به نفع خویش تفسیر و استفاده كرده است. زمانی مُغان اوراد خویش به آن آراستند و زمانی سرودی شد مقدس، جاری بر زبانِ موبدان در آتشكده‌ها. زمانی سروش اهورامزدا به گوشش زمزمه كردند و زمانی دیگر آیات قرآنی
شاهان كه به قدرت رسیدند، پیدایی آن را با بر تخت نشستن اولین پادشاه ایران مصادف دانستند.(1) خلفا كه بر ایران تسلط یافتند، ابتدا كمر همّت به محوش بستند، برگزاری آن را خلاف شرع دانسته و حتا خرید و فروش اسباب‌بازی برای كودكان، آراستن بازار و خانه را در این روز منع نمودند.(2) و آنگاه كه نتوانستند نیات خویش اعمال كنند، به نامِ "هدیهٌ نوروزی"، در این روز پرداختِ مالیات را بر ایرانیان تحمیل كردند. و چون دیدند كه ایرانیان در خفا این روز را جشن می‌گیرند، لباس مذهب بر تنش كردند و ده‌ها حدیث و روایت از پیغمبر نقل كردند كه: "ای كاش هر روزمان نوروز بود."(3) و گفتند كه خلقتِ آدم در نوروز انجام گرفته و جبرئیل در نوروز به پیامبر وحی نازل نمود.(4) قدرت كه به شیعیان رسید، گفتند: این همان روزی است كه پیامبر علی را بر دوش گرفت تا بت‌های قریش را خرد كند، همان روزی است كه پیامبر علی را به جانشینی خویش انتخاب نمود. همان روزی‌ست كه توفان نوح آرام گرفت، همان روز‌ی‌ست كه قائم بر دجّال پیروز می‌شود و خلاصه این كه: نوروز از روزهای ما و شیعیان ماست.(5
با انقلاب بهمن 57، جمهوری اسلامی، در ابتدای اقتدارش حتا مخالف عید و تعطیل رسمی آن بود و می‌خواست 15 خرداد و 22 بهمن را جایگزین آن كند.(6) خمینی در اولین پیام نوروزی خویش، در سال 58، حتا سال نو را به مردم تبریك نگفت و نامی از نوروز بر زبان نیاورد. تنها عظمت توده‌ای این جشن بود كه موجودیت آن را بر رژیم تحمیل نمود. و رژیم نیز لباس مذهب بر تن آن نمود تا به نحوی دیگر آن را با مذهب تطبیق دهد.(7) از برگزاری چهارشنبه‌سوری، سیزده‌بدر و دیگر مراسم نوروزی هنوز ممانعت به عمل می‌آید، ولی نه آتش بازی چهارشنبه‌سوری تعطیل شد و نه ترقه‌بازی بچه‌ها و نه بیرون رفتن از شهر در سیزده‌بدر
نوروز از جمله عیدهایی بوده و هست كه همیشه در حال تغییر و تحّول است. هر سال و با هر رژیم و با هر جوّ حاكم، چیزهایی از آن حذف و یا بر آن اضافه می‌شوند. هیچ عیدی چون پارسال نبود. و هیچ عیدی چون امسال نخواهد بود. اگر زمانی "صد سال به این سال‌ها" می‌گفتند، حالا "صد سال به از این سال‌ها" جایگزین آن شده است
وفور یا نقصان جشن را در هر ملتی می‌توان محكی برای میزان خوشبختی آن دانست. شادی و سرور را ارتباطی مستقیم با خوشبختی و یا به طور كلی زندگی اجتماعی- اقتصادی مردم است. آنگاه كه مردم آسایش دارند، جشن‌ها نیز رواج می‌یابند. هرگاه غم بر دل‌ها چنبر زند، جشن‌ها نیز از زندگی حذف می‌شوند. واقعیت این است كه مردم ما سده‌هاست كه با جشن بیگانه‌اند. سال‌های سال است كه خنده از لب‌ها پریده. از میان صدها جشن تنها نوروز است كه هنوز خنده بر لب‌ها می‌نشاند. و همین كافی‌ست تا پاسش داریم
در تاریخ هر ملتی، آن جشنی ماندگار است كه با زندگی پیوندی عمیق داشته است. هیچ جشنِ مقطعی و یا ساخته خودكامگان، پس از مرگشان دوام نیاورده است
نوروز در عین حال، جشن مقاومت است. هر زمان كه خاك این سرزمین از چپاول‌ها به خون رنگین بوده، مردمِ مصیبت‌زده، آن را با شكوه‌تر جشن گرفته‌اند. انگار بغض‌ها نیز در نوروز به خنده می‌شكفد
در طول تاریخِ ما، نوروز تنها جشنی است كه در هر زمان، چه آنگاه كه خودكامگان زبان می‌بریدند و از سرها منار می‌ساختند و چه آنگاه كه نوری از امید در دل‌ها می‌درخشید، همیشه مایهٌ امید و شادی بوده است
نوروز نشانِ پایداری ملت ماست، نشان روزهای تلخ و تار و غارت و تاراجِ اقوامِ بیگانه به این سرزمین. و مقاومت مردم در پناه آن‌
خیام گوید: "هر كه نوروز جشن كند و به خرمی پیوندد، تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد".(8
حدیثِ آتش و آتش‌افروزی در آخرین چهارشنبه هر سال، ریشهٌ این جشن را تا اولین پله‌های تاریخ این مرز و بوم می‌برد. پاكی آتش به مثابه عنصری پاك‌كننده، نابود‌كننده دیو و اهریمن از محیط خانه و زیست، و پریدن از آن، با شعار "زردی من از تو، سرخی تو از من". سپردن درد و غم و چهره و تن به آتش و پذیرای سلامت و گرمی و شعله و شادی آتش، سیاوش‌وار از آتش گذشتن و آغازی دیگر برای ادامه حیات. افروختن آتش در شب عید (مشعل، فانوس، روشن نگه‌داشتن چراغِ خانه) تا صبح روز بعد هنوز هم پا برجاست. وجود شمع و یا چراغ بر سفره هفت‌سین ادامه آن است كه تا سیزدهٌ نوروز ماندنی‌ست. تطهیر تن و جان با آتش در این ایام خاتمه نمی‌یابد، شستن تن با آب و زدایش آلودگی‌ها و سپس لباسِ نو پوشیدن نیز در نوروز سنت است
هفت‌سین نیز ریشه در طبیعت دارد. نوروز فراز و نشیب و تغیرات زیادی را شاهد بوده است، ولی هرچه باشد، وجود عناصری چون آب، سبزی، آیینه، چراغ، انار و سیب و ...در رابطه انسان با طبیعت قابل توجیه است. از آن گذشته، گذراندنِ سیزدهٌ نوروز در دل طبیعت، باز نشانی‌ست دیگر از سپاسگزاری انسان از طبیعت
مراسم نوروزی در كل بازتاب ذوقِ ایرانیان در هزاره‌هاست. یادگاری‌ست از خواست‌ها، آرزوها و امیال مردم
نوروز جشن شادی زمین است، لبخند آفتاب و رقص آسمان. نوروز از آفتاب گرما می‌گیرد و از بهار شور و هیجان. احساس زیبایی را طبیعت به انسان ارزانی می‌دارد: شكوفه، جوانه، گل، بوی بهارانهٌ خاك، طبیعتِ باران‌شسته و پاك. حیاتِ دوباره . نوروز را پاس بداریم كه امروز یك نیازِ حیاتی‌ست، یك جشن همگانی‌ست
می‌گویند نوروز روز آفرینش انسان است. بگذار اولین روز بهار، روز اول آفرینش باشد، بگذار همه هستی ما در این روز بشكفد. و این، همین، مبارك باد
پانویس‌ها
1 - برای اطلاع بیشتر در این مورد به شاهنامه فردوسی، نوروزنامه خیام و... رجوع شود
2 - برای اطلاع بیشتر به كتاب كیمیای سعادت نوشته امام محمد غزالی رجوع شود
3 - به نقل از آثارالباقیه، ابو ریحان بیرونی، ترجمه اكبر داناسرشت
4 - مجلسی، سماء والعام، به نقل از جعفر صادق
5 - مجلسی، بحارالانوار، جلد چهارم، به نقل از جعفر صادق
6 - به نقل از مهدی بازرگان، مقاله نوروز 58 تهران، آدینه شماره 55-56، نوروز 70
7 - مانورهای گوناگون رژیم در طی 19 سال از عمر آن، در برابر نوروز، حكایت از عقب‌نشینی گام به گام حاكمیت در مقابل و مقابله با نوروز است
8 - به نوروز‌نامه رجوع شود
اعتراضات مردمی سال 88 کمر ولی فقیه را شکست
ايسنا: محمد كريم عابدى نماينده مجلس شورای اسلامی با ارزيابى از سال 88 گفت: در واقع اين سال كمتر از دوران دفاع مقدس (جنگ ایران و عراق) و دوران سالهای 58 و 59 نبود، اما معضلاتى كه امسال شاهد بوديم بالاتر از معضلات اوايل انقلاب بود. مقام معظم رهبرى فشار زيادى در اين سال تحمل كردند
تجمع خانواده های دستگیرشدگان چهارشنبه سوری مقابل اوین
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صبح امروز تعداد زیادی از خانواده ها و بخصوص خانواده های دستگیر شدگان چهارشنبه سوری در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند
روز پنجشنبه 27 اسفند ماه تعداد زیادی از خانواده ها و بخصوص خانواده های دستگیر شدگان روز چهارشنبه سوری از ساعت 08:00 صبح مقابل زندان اوین تجمع کردند و بر آزادی عزیزان خود پافشاری می کنند
برخورد بخش اداری زندان اوین که در حال حاضر بازپرسان امنیتی در آن مستقر هستند با خانواده وحشیانه و غیر انسانی است. آنها به خانواده هایی که برای مطلع شدن از عزیزانشان مراجعه می کنند نه تنها جواب نمی دهند بلکه آنها را تهدید به بازداشت می کنند. یکی از مامورین که دربان آنجا است در مواردی به خانواده ها فحاشی می کند و سعی در ایجاد درگیری فیزیکی با آنها دارد. جو بسیار متشنجی در آنجا حاکم است و خانواده ها هنگامی که تهدید به بازداشت می شوند با فریاد به آنها می گویند : بازداشت کنید، برای ما دیگر فرقی نمی کند ما را از زندانی بزرگتر به زندانی کوچکتر منتقل می کنید.در آنجا حداقل در کنار عزیزانمان هستیم
بر اثر پافشاری و ایستادگی خانواده ها تعدادی از دستگیر شدگان روز چهارشنبه سوری آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده های خود بازگشتند. ولی هنوز تعداد زیادی از آنها در بازداشت بسر می برند
بنابه گفته شاهدان عینی چهار اتوبوس از دستگیر شدگان چهارشنبه سوری به زندان اوین منتقل شده اند که تعدادی از آنها را به بند 209 و تعدادی دیگر به قرنطینه و بند 240 منتقل شده اند.هنوز از وضعیت وشرایط اکثر آنها خبری در دست نیست و خطر شکنجه های روحی و جسمی توسط بازجویان وزارت اطلاعات آنها را تهدید می کندشرايط دردناک خانواده‌های زندانيان سياسی«با کوله باری ازمشکلات، بلاتکليف، بي‌خبر
دويچه ‌وله:بعض گلويش را گرفته است. به سختی حرف مي‌زند. مي‌گويد: « در اين چهارماهه، من واقعاً از زندگی کردن ساقط شده‏ام. در نظر بگيريد که من در اين چهارماه مادرم را از دست داده‏ام و با يک بچه‏ی کوچک بلاتکليفم
شيرين فيروزی از چهارماهی مي‌گويد که دربدر بدنبال روشن شدن وضع همسرش استـ؛ دکتر اکبر کرمی پزشک و فعال مدنی در شهر قم
دردی مشترک ميان او و بسياری خانواده‌های زندانيان سياسی ديگر که شب و روز را در راهروهای دادسراها، جلوی زندان‌ها و ... سرمي‌کنند، فقط به اميد يک خبر، يک ملاقات
بنا بر گزارش‌ها شب گذشته صدها نفر از خانواده های دستگير شدگان و مردم تهران در مقابل زندان اوين تجمع کردند و خواستار آزادی عزيزانشان در آستانه عيد نوروز شدند
تجمع از ساعت ۱۷:۳۰ شروع شد و تا ساعت ۲۱:۴۵ دقيقه عده کسانی که به تجمع پيوستند به ۵۰۰ نفر رسيد. هم چنين گفته شده است که با پافشاری و ايستادگی خانواده ها تا ۲۱:۳۰ دو نفر از حاميان مادران عزادارآزاد شدند
ولی وضع خيلي‌های ديگر اين روزها تاسف‌بار است. شيرين فيروزی همسر دکتر اکبر کرمی مي‌گويد
« اصلا حکم رسمي‏ای نه به من و نه به خودشان اعلام نشده که جرم‏شان چيست. تقريباً ۳۵ روزی در انفرادی اطلاعات نگاه‏داری مي‏شدند. بعد از آن حدود ۲۰ روز در انفرادی زندانی به نام "زندان لنگرود" در قم به‏سر مي‏بردند. بعد هم به بند عمومی منتقل شدند. چون قم زندان سياسی ندارد، در کنار يک سری افرادی که جرم‏های خيلی سنگين دارند؛ با سابقه‏های ۱۵ سال حبس، سابقه‏ی قتل و کلا زندانيان سابقه‏دار زندانی شده‏اند. در حال حاضر هم همان‏جا هستند و شرايط‏ زندان‏شان اصلا شرايط خوبی نيست
او فقط اميدواراست که تکليف شوهرش زودتر روشن شود
«با کوله‏باری از مشکلات مانده‏ام که چه‏کار کنم. به هر ارگانی هم که مراجعه مي‏کنم، دست‏به‏سر مي‏کنند. دادگاه انقلاب مي‏گويد که به دادستان مربوط مي‏شود، دادستان مي‏گويد به اطلاعات مربوط مي‏شود و� به هرجا مراجعه مي‏کنم، چنين جوابی مي‏شنوم. فقط تنها چيزی که مي‏توانم بگويم، اين است که اميدوارم تکليف همه زودتر روشن شود و طوری بشود که من هم به زندگی عادی برگردم
اگرچه او و خيلي‌های ديگر در ايران آرزوی بازگشت زندگی عادي‌شان را دارند، اما روند رويدادها در آخرين روزهای سال جاری با عادی شدن فاصله بسيار دارد
شکنجه زندانيان گوهردشت
درکرج مردم چهارشنبه سوری را در مقابل زندان گوهردشت کرج برگزار کردند. گزارش شده است که اين مراسم به حدی گسترده بود که زندانيان هم صدای ترقه ها و نور فشفشه ها شنيده و ديده‌اند. اين اولين باری بود که مردم در مقابل زندان گوهردشت تجمع کردند.
فعالين حقوق بشر مي‌گويند از چند روز قبل از چهارشنبه سوری فشارها عليه زندانيان سياسی و ساير زندانيان بند ۴ زندان گوهردشت شدت گرفته است. از جمله اين زندانيان منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکای شرکت اتوبوس رانی واحد تهران و حومه است که
گفته مي‌شود بارديگر تحت شکنجه قرار گرفته است
گزارش شده است که هفته گذشته او را به بند عمومی ۵ زندان گوهردشت کرج معروف به بند متادون منتقل کرده‌اند. فعالين حقوق بشری مي‌گويند جان منصور اسانلو در خطر جدی است
همزمان، بنا به گزارش مدافعان حقوق بشر، چهار نفر ديگر از زندانيان گوهردشت را تحت شکنجه های وحشيانه قرار دادند و از آنها خواسته شده که عليه منصور اسانلو اعتراف کنند که برای اجرای مراسم
چهارشنبه سوری پتوها را قرار بود به آتش بکشند
بازهم حکم اعدام
به گزارش «هرانا» عبدالرضا قنبری به خاطر شرکت در تجمعات روز عاشورا به اعدام محکوم شده است. کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران مي‌گويد عبدالرضا قنبری از حق دادرسی عادلانه محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکيل و تنظيم لايحه دفاعيه را نداشته است
هم چنين گزارش شده است که عمادالدين باقی نيز عيد را در زندان بسر خواهد برد
مادر حسين درخشان وبلاگ نويس که هفده ماه پيش بازداشت شد در نامه‌ای خطاب به رئيس قوه قضاييه خواستار روشن شدن وضع و جرم او شده است. او نوشته است
« دومين عيد دربند بودن حسين ما در حالی رقم مي‌خورد که هنوز از شرح اتهامات او بي‌اطلاعيم، نمي‌دانيم قرار است در چه تاريخی و در کجا پرونده او به کدام دادگاه تقديم شود و تا کی قرار است دامنه وعده‌های مکرر مسوولان قضايی در محيط صبر و حوصله ما وسعت بگيرد... بيش از ۵۰۰ روز است حسين در زندان شماست. و ما بيرون زندان هر روز منتظرش بوده‌ايم. چون شما هر روز به ما وعده‌ای جديد داده‌ايد
چند آزادی
اکبر منتجبی روزنامه نگار و محسن ميردامادی دبيرکل حزب مشارکت روز گذشته آزاد شدند
خبر ديگری هم حاکی از مرخصی کيوان صميمی مدير مسئول «نامه» است. او به ۶ سال زندان و محروميت دائمی از فعاليت های سياسی محکوم شده است
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر زندانيان بند ۳۵۰ زندان اوين به اعتصاب غذای خود پايان دادند. زندانيان بند ۳۵۰ در اعتراض به عدم رسيدگی به پرونده‌هايشان و انتقال پنج تن از زندانيان به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده بودند
عصر ديروز محمد رسول اف، از سينماگران ايران با قرار وثيقه از زندان اوين مرخص شد ولی وضعيت جعفر پناهی هنوز نامشخص است
کميته گزارشگران حقوق بشر هم‌چنين گزارش داده است که علا‌ء‌الدين خانجانی و مهران روحاني، دو شهروند بهايی شام‌گاه سه‌شنبه ۲۵ اسفندماه با توديع وثيقه از زندان اوين آزاد شدند
هنوز تعداد زيادی از شهروندان بهايی و هفت مدير جامعه بهايی نزديک در زندان اوين به سر مي‌برند
و در آخرين روزهای سال جاری مهدی عربشاهي، دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت، مجددا بازداشت شد

هیچ نظری موجود نیست: