سخنرانی و گفت و شنود با محمد رضا شالگونی
از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) پیرامون : اوضاع سیاسی ایران ووظایف ما در قبال شرایط موجود
مالمو : روز جمعه ۱۹ فوریه از ساعت ۱۸ الی ۲۲ در محل انجمن ایران و سوئد واقع در Ystadvägen 44, MALMÖ گوتنبرگ : روز یکشنبه ۲۱فوریه از ساعت ۱۶ الی ۲۱ در سالن اجتماعات Folkets Hus GBG میدان یرن توریت برگزار کننده : سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )- سوئد

هیچ نظری موجود نیست: