پنجشنبه، 22 بهمن ماه 1388 برابر با 2010 Thursday 11 February
از پاره و لگد مال کردن عکس خامنه ا ی در ۲۲ بهمنCNN گزارش

فیلم : نظاهرات ايرانيان مقابل سفارتخانه های ج ا در سوئد

هیچ نظری موجود نیست: