جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید
پنجشنبه، 22 بهمن ماه 1388 برابر با 2010 Thursday 11 February

فیلم : شعار رفراندوم، رفراندوم، اين است شعار مردم در مقابل متروي صادق 22 بهمن

فیلم : متن مکالمات امروز بیسیم سردار رادان / درگیری مردم با بسیجیها / 22 بهمن

هیچ نظری موجود نیست: