دیکتاتور، این آخرین پیام است 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=kgvn7NkCB0oفیلم؛ اعتراضات شبانه مردم در تهران یکشنبه شب؛ مرگ بر دیکتاتور http://www.youtube.com/watch?v=uI8BKl-ORUkپیام نماینده دانشجویان ایرانی به دانشجویان اروپاhttp://www.youtube.com/watch?v=D7h4yHiRoqgفیلم؛ اعتراضات شبانه مردم تهران : مرگ بر خامنه ایhttp://www.youtube.com/watch?v=BQqo60VzaNQفیلم؛ شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای در کوی دانشگاهhttp://www.youtube.com/watch?v=zd7wQ6bknyAhttp://www.youtube.com/watch?v=UbBI_LePAiAفیلم؛ 16 آذر - گزارش شبکه خبری CNNhttp://www.youtube.com/watch?v=WWbcsWwg2gQفیلم؛ تجمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، ۱۶ آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=loW1CE8zS8cفیلم؛ پلیس ضد شورش، احمدی رو بشورش،۱۶ آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=45EHJNPdb4Uفیلم؛ گزارش دیگری از تجمع دانشجویان دانشگاه شریفhttp://www.youtube.com/watch?v=gNGJQz1QxUcفیلم؛ تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=AY4kcB-5L8kفیلم؛ تجمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=YvBZyeOfM3sفیلم؛ تظاهرات عظیم دانشجویان: مرگ بر دیکتاتورhttp://www.youtube.com/watch?v=tek-qtaRt3cفیلم؛ مزدوران موتورسوار رژیم در خیابان های اطراف دانشگاهhttp://www.youtube.com/watch?v=DTViePejBe4تظاهرات تهران ۱۶ آذر-آتش زدن تصاویر خامنه ای و احمدی نژادhttp://www.youtube.com/watch?v=UbBI_LePAiA16 آذر گزارش شبکه جهانی تلویزیون BBChttp://www.youtube.com/watch?v=wzVzVdPTXhk16 آذر؛ تظاهرات دانشجویان دانشگاه مشهدhttp://www.youtube.com/watch?v=6hE6e2GTJ0cفیلم؛ دانشگاه تهران...16 آذر .. مرگ بر دیکتاتورhttp://www.youtube.com/watch?v=fu5YxN6yobQفیلم؛ مزدور برو گمشو، دانشگاه شریف 16آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=FRp55DnAylQفیلم؛ تجمع دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=dg5KRmjggKAفیلم؛ گزارش رسانه های خارجی از تظاهرات 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=asVminDZWpkعکسی از تظاهرات 16 آذر در اطراف دانشگاه تهرانhttp://www.iranpressnews.com/source/069372.htmفیلم؛ دانشجو می‌‌میرد ذلت نمی‌‌پذیرد، ۱۶ آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=jNXd4ZT8oQ8ساختمان دانشگاه در سنندج به آتش کشیده شد http://www.youtube.com/watch?v=i8d2Kj_2Ox0فیلم؛ ضرب و شتم زنان سالخورده در تظاهرات 16 آذر http://www.youtube.com/watch?v=UqYxc11G96Eفیلم؛ دانشگاه کرمان: برادر رفتگر، محمود بردار ببرhttp://www.youtube.com/watch?v=KEqQj3Rfqzgفریاد بلند مرگ بر خامنه ای در خیابان های تهران http://www.youtube.com/watch?v=q1KZQBktGjUتظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=1UyiF0Bp8oYفیلم؛ 16 آذر، پرچم ایران بدون آرم جمهوری اسلامیhttp://www.youtube.com/watch?v=iANm3IqzM1Yفیلم؛ یار دبستانی دانشگاه تهران 16 آذرhttp://www.youtube.com/watch?v=K_-fwtvsc9A فیلم؛ پیوستن مردم به دانشجویان 16 آذر تهرانhttp://www.youtube.com/watch?v=qG5xM8YTRngفیلم؛ تظاهرات 16 آذر: مرگ بر خامنه ایhttp://www.youtube.com/watch?v=hN4PrygsW1wفیلم در دانشگاه آزاد مشهد 16 آذر روز دانشجو http://www.youtube.com/watch?v=gUWC-6Ades4فیلم؛ 16 آذر، خامنه ای قاتله، ولایتش باطلهhttp://www.youtube.com/watch?v=F5Xb45EQEjkپول نفت چی شده خرج بسیجی شدهhttp://www.youtube.com/watch?v=tek-qtaRt3c

هیچ نظری موجود نیست: