هفدهم دی ۱۳۸۸ برابر با هفتم ژانويه ۲۰۱۰
تجمع صدها نفر از خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و لیست اسامی دستگیر شدگان
بنابه گزارش " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" ، روز چهارشنبه 16 ديماه از ساعت 9 صبح صدها نفر از خانواده بازداشت شده ها براي پيگيري وضعيت آزادي بازداشت شده ها به دادگاه انقلاب مراجعه كردند
از وضعيت تعداد زیادی از بازداشت شده ها خبري نيست و خانواده هايشان نگران هستند كه عزيزانشان در معرض شکنجه برای نمايشات تلویزیونی مي باشند وهمچنين ابراز نگراني ميكردند كه عزيرانشان زيرشكنجه هاي حاكمان ازدست بروند
بازداشت شده ها در تماس تلفني با خانواده هاي خود گفته اند كه تعداد دستگير شده ها آنقدر زياد است كه نزديك به 500 نفر در بند 240 ميباشند و عده زيادي به زير زمين اوين انتقال داده شده اند
اكثر خانواده ها مي گفتند در روز بازداشت با عزيزانشان بوده اند هنگام يورش نيروها به آنها گفته اند فرار كنند اما آنها ايستاده اند و گفته اند بايد جلو اينها ايستاد نه فرار كرد كه با يورش نيروهاي گاردي و لباس شخصي و در حالي كه آنها را به شدت زير مشت و لگد و باتوم قرار داده بودند جلوي چشم خانواده ها بازداشت مي كنند و مي برند
با وجودي كه گفته شده تعداد زيادي از بازداشت شده ها به زندان گوهر دشت كرج انتقال داده شده اند اما زماني كه خانواده ها از مكان نگهداري بازداشت شده ها سوال مي كنند به آنها گفته مي شود همه زندان اوين هستند
لیست جدیدی از اسامی تعدادی از بازداشت شده ها ی روز تاسوعا و عاشورا برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار می یابد. با این لیست تا به حال اسامی 115 نفر از بازداشت شدگان روز تاسوعا و عاشورا منتشر شده است
1- مهدي نعمتي 20 ساله روز عاشورا در خيابان نصرت بازداشت و به اوين منتقل شده
2- بهمن رشيدي 25 ساله در جماران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
3- تينا ابوالحسني 28 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
4- محمد حسين بشارتي 24 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
5- شهروز محتشمي پور 30 ساله روز عاشورا در شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده
6- كامران فراهاني 32 ساله روز عاشورا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
7- امير محمد ميلاني 27 ساله روز تاسوعا در مسير بين امام حسين و فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
8- ميثم زماني 29 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
9- علي اصلاني 37 ساله و متاهل روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
10- حسن جواهري 24 ساله روز عاشورا بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
11- مرتضي اعظمي 30 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
12- نادر شهيدي فر 25 ساله 16 آذر بازداشت و به اوين منتقل شده
13- سجاد بهنام 22 ساله روز عاشورا در زرتشت بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
14- حميد رضا گلكار 28 ساله و متاهل روز عاشورا در ابوريحان بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
15- امير حسين جهانگيري 21 ساله تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
16- حسين اسدي 36 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
17- حامد شرافتي خوانساري 26 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
18- سعيد خورشيدي 30 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
19- رضا كميلي 24 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
20- ايمان مصطفي پور 24 ساله عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
21- محمد حسن پور تقي 35 ساله تاسوعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
22- مجتبي الله ياري 27 ساله عاشورا بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
23- سيد محمد ميري 21 ساله عاشورا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
24- علي كشتكار 30 ساله عاشورا در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
25- مرتضي سلطانيان 32 ساله و متاهل عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
26- وحيد قائمي 25 ساله در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
27- اسماعيل جعفرپور 28 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
28- بابك سعيدي 24 ساله عاشورا در امام حسين بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
29- علي سراج 35 ساله عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
30- رامين حاج رضايي 29 ساله عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
31- مازيار بهرامي 23 ساله عاشورا در ولي عصر بازداشت و گفته شده به اوين منتقل شده
32- بهنام ربيعي 24 ساله روز عاشورا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
33- علي روحاني 29 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و به بند 240 اوين منتقل شده
34- شهاب الدين عقيلي 29 ساله روز تاسعا در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
35- وحيد محمدي 26 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
36- عباس بيگدلي زنجاني روز تاسوعا در حوالي انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
37- علي ستايش 33 ساله روز تاسوعا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
38- محمد مهدي خالقي 30 ساله روز عاشورا در پل حافظ در حاليكه مجروح شده بود بازداشت و به اوين منتقل شده
39- فواد رضايي 28 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
40- ناصر ثقفي گيلاني 25 ساله روز تاسوعا در فردوسي بازداشت و به اوين منتقل شده
41- سعيد پور باقري 31 ساله روز عاشورا در ولي عصر بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
42- جواد امير فضلي 22 ساله روز تاسوعا توسط لباس شخصي ها در امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
43- فرهاد كامران آزاد 26 ساله در جماران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
44- بهرام شمسايي 29 ساله روز تاسوعا در ميدان امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
45- عليرضا عالي منش 24 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
46- محمد زند 27 ساله روز تاسوعا در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
47- همايون اديبي تهراني 32 ساله روز عاشورا در بلوار كشاورز بازداشت و به اوين منتقل شده
48- محمد ياسين امجدي 21 ساله روز عاشورا در آذربايجانبازداشت و مكان نگهداري وي نامعلوم
49- محسن حسيني 28 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
50- عرفان جاويد زاده 35 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
51- نيما شيرواني 25 ساله روز عاشورا بازداشت و به اوين منتقل شده
52- بهزاد مظفري مقدم 30 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
53- اسد هاشمي 26 ساله روز عاشورا در كالج بازداشت و به اوين منتقل شده
54- محمود قاضي پور 34 ساله روز عاشورا بازداشت به اوين منتل شده
55- مصطفي احمدي 28 ساله روز عاشورا در آزادي بازداشت و به اوين منتقل شده
56- امين نادري 20 ساله در جماران بازداشت و به اوين منتقل شده
از وضعیت تعداد زیادی از دستگیر شدگان روزهای تاسوعا و عاشورا هیچ خبری نیست و پیگیری خانواده های برای اطلاعا یافتن از عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بوده است. دستگیر شدگان بلاشک در معرض شکنجه های وحشیانه قرار دارند ته به اعترافات تلویزیونی دیکته شده توسط بازجویان سپاه پاسداران و اطلاعات تن در دهند و این اعترافات را بعنوان وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به اعدامهای گسترده قرار دهند. از زمان دستگیرها ی گسترده روز تاسوعا و عاشورا تا به حال مجلس (لاریجانی و نمایندگان )،قوۀ قضائیه رئیسی،محسن اژه ای،جعفری دولت آبادی و ...)، جنتی ،وزارت اطلاعات ، احمدی مقدم و احمدرضا رادان شکنجه گر اردوگاه مرگ کهریزک و سایر افراد وابسته به ولی فقیه در یک کر هماهنگ دستگیر شدگان را تهدید به اعدام می کنند و همۀ شواهد حاکی از جدی بودن تهدیدات آنها است
تهدیدات فوق اسناد قاطعی است که اعتراف به جنایتهای علیه بشریت است و در دادگاههای بین المللی قابل ارائه و اثبات است. جنایتهای که در روز عاشورا بدستور ولی فقیه علی خامنه ای به وقوع پیوسته است و ادامۀ آنها بصورت تهدید به اعدام جوانان ایرانی و زندانیان سیاسی است. شکی برای جامعۀ بین المللی برای رسیدگی به این جنایتها باقی نخواهد گذاشت

گزارشگران بدون مرز : خطر اعدام در بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران
گزارشگران بدون مرز : با ٤٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی ایران بازهم به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شده است. صدور احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران زندانی ادامه دارد. بهمن احمدی امویی به هفت سال و چهار ماه زندان و ٣٢ ضربه شلاق محکوم شده است و حکم پنج سال زندان و تبعید احمد زیدآبادی نیز در دادگاه تجدید نظر تائید شده است
در تاریخ ١٤ دی ماه ٣٦ نماینده حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی با ارائه طرح دو فوریتی خواهان اضافه کردن تبصره ای به بند ٢٣٦ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب شدند. این نمایندگان در طرح خود خواهان آن شده اند که " در جرائم مربوط به اخلال در نظم عمومی چنانچه متهم محارب شناخته شود، مهلت مذکور بیست روز به پنج روز تقلیل یابد
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می‌کند : " اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی و تکرار درخواست " مجازات اعدام " برای معترضان ما را شدیدا نگران کرده است. خطر جدی است افراط‌گرایان رِژیم تهران می‌توانند شاهدان سرکوب را اعدام کنند. نهادهای بین‌المللی باید با اقدام فوری از فاجعه ای دیگر و اعدام زندانیان سیاسی که در زندان‌ها تحت فشار قرار دارند پیشگیری کنند
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در مصاحبه‌ای اعلام کرده است :" مواردی از دستگیرشدگان اتباع بیگانه داشته‌ایم (..) و دوربین‌ها و وسایلی که در اختیارشان بوده کشف شده است ." از سوی دیگر همین وزارتخانه با انتشار فهرستی از ٦٠ انجمن غیر دولتی و رسانه های جهانی هر گونه همکاری و ارتباط با این نهادها را برای شهروندان ایرانی ممنوع کرده است. از جمله در این فهرست از رسانه‌هایی چون صدای امریکا و بی بی سی و سازمان نگهبان حقوق بشر نام برده شده است
احمد زیدآبادی در تاریخ دوم آذر ماه در دادگاه بدوی به پنج سال زندان و تبعید به گناباد محکوم شده است. این حکم بنا بر گفته همسر این روزنامه نگار از سوی دادگاه تجدید نظر تائید شده است. برنده جایزه معتبر قلم طلایی ٢٠٠٩ برای آزادی مطبوعات، در تاریخ ٢٤ خرداد ماه بازداشت و به مدت ٣٥ روز را " درسلولی "قبر مانند " گذرانده است. این روزنامه‌نگار برای نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی و عذر خواهی از او شدیدا تحت فشار قرار دارد. نامه‌ی احمد زیدآبادی به آیت‌اله خامنه ای دو سال پیش در مطبوعات انتشار یافت و در آن این روزنامه‌نگار نوشته بود " سوال اين است که به چه علت شرعی، عقلی، قانونی و يا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی، پرسش علنی از رهبری و يا نقد گفته‌ها و عملکرد وی، عملا در جامعه ايران ممنوع است؟ "
بهمن احمدی امويی روزنامه نگار زندانی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال وچهار ماه حبس تعزيری و ۳۲ ضربه شلاق محکوم شد . بهمن احمدی امویی همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب به همراه همسرش در سحرگاه ٣٠ خرداد در منزل خود بازداشت شدند. ژیلا بنی یعقوب مدیر سایت کانون زنان ایرانی در تاریخ ٢٩ مرداد ماه با سپردن صد میلیون تومان وثیقه و تا برگزاری دادگاه خود به طور موقت از زندان آزاد شد. اما بهمن احمدی امویی همچنان در زندان اوین بسر می برد. فریده غیرت وکیل بهمن احمدی امویی پیش از این از گم شدن پرونده این روزنامه‌نگار در دادگاه انقلاب اسلامی "گم" سخن گفته بود
از فردای تظاهرات خونبار ٦ دی‌‌ماه ١٣٨٨ موج تازه‌ای از دستگیری فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران آغاز شده است. دهها فعال سیاسی و بیش از ١٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار دستگیر شده اند. بسیاری از خانواده زندانیان بازداشتی همچنان در صف های طویل در برابر زندان اوین در انتظار خبری از عزیزان خود هستند

هیچ نظری موجود نیست: