16دی :غيبت اعتراضی گروهی از دانشجويان ايران در امتحانات
بی بی سی:بر اساس گزارشهايی که در منابع خبری دانشجويی منتشر شده است، دانشجويان برخی دانشگاههای ايران درحمايت از دانشجويانی که دستگير شده و يا در نا آرامی های اخير مورد خشونت قرار گرفته اند از حضور در امتحانات سر باز زده اند
اين در حاليست که مسئولان و دست اندر کاران امور دانشگاهها ضمن مخالفت با به اين اقدام دانشجويان، گفته اند که با دانشجويانی که نسبت به لغو امتحانات تلاش کنند برخورد می شود
بر اساس گزارش ها، حسين نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم دراين باره گفت که برای دانشجويانی که با عدم حضور در امتحانات، خلاف قانون عمل کنند، غيبت غير مجاز و نمره صفر منظور می شود
آقای نادری منش همچنين گفت:" اگر شرکت نکردن دانشجويان در امتحانات در راستای جريانات اخير باشد برخوردهايی فراتر برايشان در نظر گرفته خواهد شد
اين مقام مسئول درباره ماهيت اين برخوردهای احتماليتوضيحی نداد
در همين حال معاون آموزشی وزارت بهداشت هم دراين باره گفت:" احدی حق ندارد در سير حرکت آموزشی فرو گذار کند
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمد علی محققی همچنين گفت:" دانشجوی معتبربرای لغو امتحانات خود توطئه نمی کند و بايد به دانشجويان تفهيم شود که کسانی که اين کار را می کنند دانشجويان معتبر نيستند
به گزارش خبرنامه اميرکبير: "دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک برای حمايت از 12 همکلاسی دربندشان حدود 40 امتحان پايان ترم خود را در روزهای مختلف لغو کرده و می خواهند اين حرکت را ادامه بدهند
بر اساس گزارش اين خبرنامه: "مسئولين دانشگاه پلی تکنيک در اين مدت از هر ابزاری برای فشار بر دانشجويان معترض استفاده کرده اند، از جمله اين که 15 دانشجو را در همان روز اول به کميته انضباطی احضار کردند و پس از آن هم با ادامه تحريم امتحانات با تعدادی از دانشجويان تماس تلفنی گرفته اند و آنها را به دفتر حراست دانشگاه احضار کرده اند
بر اساس اين گزارش :"معاون حراست به دانشجويان احضار شده گفته است که خود را به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات معرفی کنند
همين خبرنامه می نويسد:"عليرضا رهايی رييس دانشگاه پلی تکنيک به اداره کل آموزش دستور داده برای دانشجويانی که در امتحانات شرکت نکرده اند بدون اطلاع اساتيد در پرتال آموزشی دانشگاه نمره صفر منظور شود
در دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای ديگر هم اقدامات مشابه اعتراضی انجام شده است
برخی سايت های هوادار دولت با اشاره به اين اقدامات نوشته اند، بعضی اساتيد مخالف دولت آقای احمدی نژاد هم دانشجويان معترض را تشويق می کنند
سايت الف که به احمد توکلی تعلق دارد، که هوادار دولت محسوب می شود نوشته:" امتحانات دانشجويان رشته های پزشکي، داروسازی و دندان پزشکی دانشگاه تهران به دليل افراط گری های برخی دانشجويان به تعويق افتاده است

هیچ نظری موجود نیست: