یکشنبه، 13 دی ماه 1388 برابر با 2010 Sunday 03 January
مقاومت متمدنانه در برابر انحطاط حکومت شکست خورده
منصور امان
جمهوری اسلامی با شتاب در حال تکمیل ویژگیهایی است که یک "حُکومت شکست خورده" برای تعریف شُدن به این صفت باید از آنها برخوردار باشد. تلاش هیستریک رهبران و پایوران مرکزی و محلی باند ولی فقیه در سراسر کشور برای بسیج و کشاندن اوباش استخدام شُده به درگیریهای خونین با مُخالفان و مُنتقدان، چرخه ی تباهی نظام استبداد مذهبی به این سمت را علامتگُذاری می کُند
آنچه که این روزها از دهان سُخنگویان حُکومت شنیده می شود و در مُلایم ترین بیان، "درآوردن چشم و شکستن دندان" و در اوج خود، دعوت به قصابی "مُحارب، کافر و مُنافق" را در بر می گیرد، پرده نهایی حیات دیوان سالارانه حُکومتی را بازگو می کُند که ابزارهای اقتدار آن پس از برخورد سهمگین با مُقاومت جامعه دُچار تجزیه گردیده و به اشکال خُرد اعمال و نمایش توانمندی و سازماندهی فاشیستی ("خودجوش") نیروی آن فرو می کاهد
مقامهای دولتی، قانونگُذاران و ناظران اجرای قانون، به صراحت مُخاطبان خود را به نادیده انگاشتن و دور زدن تشریفات رسمی اعمال اقتدار حُکومت فرا می خوانند و آنها را در نقش اهرم فشار برای هر چه بی اثر کردن و از رسمیت انداختن بیشتر "نظام" کلاسیک و ایجاد حُکومت در حُکومت به کار می گیرند
برای دریافت آن که فرمانهای مزبور فقط در حوزه تهدید باقی نمی ماند و نیاز واقعی و مُبرم صادرکُنندگان آنها را به اجرای شان بازتاب می دهد، می توان به حمله چاقوکشها و چُماقداران به دانشگاه های علم و صنعت تهران (سه شنبه) و دانشگاه آزاد مشهد (چهارشنبه) یا یورش به دفاتر روحانیون مُنتقد و از همه نمایان تر، تیراندازی اوباش مُسلح به روی تظاهُرکُنندگان در 9 دی و روی آوردن به روشهای تروریستی (قتل آقای علی موسوی) اشاره کرد
جمهوری اسلامی همچون حُکومتهای شکست خورده ای مانند سودان و کُنگو یا سومالی و ساحل عاج، از پایه ای ترین فاکتور انسجام و ثبات در کشور یعنی، تامین رابطه ی مُتوازن با جامعه از طریق کسب مشروعیت اجتماعی بی بهره است. سیستم اقتصادی آن، همانند نمونه های بالا، حیاط خلوت محافل بسته و قشرهای پُر نفوذ و به ویژه نظامیان و جنگ سالاران محلی است و سیستم سیاسی اش بر اساس وابستگیهای قبیله ای، باجناقی، مُرید و مُرادی و ارباب – رعیتی مُهره چینی می شود
اکنون چنین می نماید که رژیم ولایت فقیه با مرکزیت زدایی از ابزارهای اعمال قهر، یک گام دیگر به سمت همسان شُدن با مُدلهای مُشابه نزدیک شُده باشد. از این رو مُبارزه دلیرانه مردم ایران علیه حُکومت شکست خورده، صرف نظر از آنکه زیر کُدام بهانه و پرچم به جنگ آنها آمده باشد، همزمان یک مُقاومت اجتماعی و مُتمدنانه در برابر انحطاطی است که آیت الله خامنه ای و همدستانش در حال تحمیل به کشور
هستند


یک افسر اطلاعاتی رژیم: نظام در حال فروپاشی است
سایت اینترنتی روزنامه تايلندی بانکوک پست در شماره روز یکشنبه (سوم ژانویه) خود نوشته است که با یکی از افسران ارشد اطلاعات سپاه پاسداران که از ایران گریخته مصاحبه ای اختصاصی انجام داده است
به نوشته این روزنامه، این افسر سابق اطلاعات رژیم، محمدرضا مدحی نام دارد که در سال 2008 در ایران به 73 سال زندان محکوم شده و از ایران گریخته است
وی در این مصاحبه ضمن دیوانه خواندن احمدی نژاد، رژیم ایران را در حال فروپاشی توصیف کرده است
این افسر سابق اطلاعات پاسداران گفته که به دلیل سیاستهای نابخردانه احمدی نژاد، کشورهای زیادی هم اکنون در صف دشمنان جمهوری اسلامی قرار گرفته اند
او که ادعا میکند در گذشته دست راست خامنه ای بوده، مخالف دشمنی با اسرائیل و آمریکاست و خواستار جدا شدن دین از سیاست در ایران میباشد
این مامور سابق دستگاه جاسوسی رژیم بويژه از دیدگاه های مصباح یزدی اظهار انزجار کرده و او را شخصی دیوانه که بشدت مخالف اسرائیل و آمریکاست خوانده است و همچنین تاکید کرده که احمدی نژاد از دوستان بسیار نزدیک اوست
او همچنین خواستار اتحاد کشورهای جهان علیه دولت احمدی نژاد شده و از آنها درخواست میکند که دولت احمدی نژاد را به رسمیت نشناسند

هیچ نظری موجود نیست: