پنجشنبه، 1 بهمن ماه 1388 برابر با 2010 Thursday 21 January

پناهندگی یک ورزشکار ایرانی در سوئد
راديو سوئد : گفته می شود که درپی رویدادهای چندماه اخیر در ایران و اعمال فشار و خشونت ازسوی حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم معترض، برشمار پناهجویان ایرانی به ویژه به اروپا افزوده شده است. در ماه های اخیر شماری از دانشجویان، روزنامه نگاران و ورزشکاران نیز از کشورخارج شده و از کشورهای دیگر درخواست پناهندگی کرده اند
حمیدهادی زاده وزنه بردار ازجمله ی این ورزشکاران است که به سوئد پناهنده شده است
او توانست ازطریق ترکیه در یکشنبه شب خود را به مالمو درجنوب سوئد برساند. اودراین شهر به دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی درسوئد مراجعه کرد تا با کمک این نهاد پناهندگی، از سوئد درخواست پناهندگی کند
با او روزگذشته درمحل دفتر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در مالمو گفتگویی انجام دادیم که دراینجا می شنوید


یک افسر پلیس جمهوری اسلامی خود رابه اداره پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد
صدای آمريکا : یک افسر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به نام محمدرضا آرین خود را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه تسلیم کرد. سرهنگ محمدرضا آرین سه ماه قبل به همراه همسر و دو دخترش از ایران به ترکیه گریخت و خواستار اقامت در یکی از کشورهای غربی شده است. وی در نیروی انتظامی کردستان خدمت می کرد و بنا بر گفته خود به دلیل اختلاف نظر با مقامات ناجا در نحوه برخورد با مردم، تحت فشار حکومت بوده است
سرهنگ محمد رضا آرین در خصوص علت تحت نظر بودن خود به صدای آمریکا گفت به شکنجه و آزار جوانان معترض بود و همواره این اعتراض خود را علاوه بر اینکه در کلاس های درس در نیروی انتظامی طرح می ساخت، آن را به مسئولین «ناجا» نیز منتقل می کرد
وی تشدید فعالیت های خود را از زمان اعتراضات مردمی پس از کشته شدن شوانه قادری ناراضی سیاسی در کردستان ذکر کرد و گفت حق را به مردم ناراضی می داد و مخالف برخوردهای سرکوبگرانه بود و این موضوع به مذاق مقامات خوش نمی آمد
سرهنگ محمد رضا آرین در ادامه گفت ماموران اطلاعات همسر و دختر او را مدتی بازداشت کردند، در دفتر کار او دوربین مخفی و دستگاه شنود کار گذاشتند و او را از کار بیکار کردند و به همین دلیل از کشور خارج شد

هیچ نظری موجود نیست: