چند سئوال درباره نمایش خیابانی قتل ندا آقاسلطان"
پارسينه : در خصوص این نمایش خیابانی، چند سئوال و نکته را می توان طرح کرد که برخی از این سئوالات بدین شرح است
اصولا موضوعی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است و باید در محاکم صالح و بدور از جنجال و حاشیه سازی و شانتاژ و تاتر و ...حقیقت آن معلوم شود، چه نیازی به برپایی تاتر خیابانی و نمایش دارد؟ اصولا بر اساس کدام "حق" چنین نمایشی برپا شده است؟
آیا برگزار کنندگان تاتر روز چهارشنبه، اطلاعات و منابعی دارند که قاضی و بازپرس پرونده قتل ندا آقا سلطان از آن بی اطلاع است؟ دادن پول و بلیط رفت وبرگشت به آرش حجازی و سلاح و ...از طرف کدام مرجع رسمی قضایی اعلام شده است که برپاکنندگان این نمایش خیابانی، آن را مسلم و قطعی دانسته اند؟ با فرض وجود چنین اطلاعاتی ، آیا برای رساندن این اطلاعات به قاضی مربوطه باید "تاتر خیابانی" برپا می شد؟ در این صحنه، دانشجویان عزیز و هنرمند! به عنوان وکیل ندا ظاهر شده اند یا همکار دادستان یا ...؟به بیان دیگر، نمایش تاتر دیروز، کمک به دستگاه قضایی است یا تلاش برای القاء و تلقین یک "سناریوی قتل" یا "افزایش علم قاضی" یا دخالتی فراقانونی و بدون دلیل در یک مسئله حساس حقوقی؟
آیا برپاکنندگان نمایش دیروز، از محتوای پرونده نداآقاسلطان مطلع هستند؟ آیا این دوستان با وکیل و خانواده آقاسلطان(که به مصداق آیه شریفه " من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل انه كان منصوراً" صاحب حق و ولایت شرعی برای پیگیری قتل فرزندشان هستند) تماس و اجازه ای گرفته بودند؟ آیا خانواده آقاسلطان هم سناریوی نمایش داده شده را قبول دارند؟ آیا برای این دانشجویان، مسجل و مسلم شده است یا حدس می زنند که صحنه قتل به این شکل باشد؟
آیا اصولا نمایش دیروز داری مجوز قانونی بوده است؟ البته بازسازی صحنه قتل، یکی از وظایف کارآگاهان پلیس و اداره آگاهی است اما کجای قانون و شرع و عقل و عرف چنین وظیفه ای را بر عهده دانشجویان گذاشته است؟ آیا بهتر نبود اگر دانشجویان عزیز، اصرار و اجازه ای برای کشف حقیقت قتل ندا آقا سلطان داشتند، یک میزگرد حقوقی(نه یک تاتر خیابانی) با حضور چند وکیل و صاحبنظر اسلحه شناسی و پزشک قانونی و ...در محیطی آکادمیک برپا می کردند؟
دوستان هنرمندی که تاتر فوق را اجرا کردند، از خود نپرسیده اند که اگر خبرنگار بی.بی.سی در ایران متولی و طراح قتل ندا آقاسلطان بود، پس چرا مسئولین کشور نه تنها وی را بازداشت نکردند، بلکه به وی اجازه دادند کشور را ترک کند؟ چنین گمانه زنی های عوامانه ای تنها باعث تشدید ابهامات و ایجاد جو بی اعتمادی به دستگاه قضایی و مراجع صالحه می شود و نه چیزی بیشتر و بهتر
آیا برای سایر موارد قتل هم علاقه و احساس تکلیفی ایجاد می شود که این دوستان یک پرونده حقوقی و جزایی را در خیابان بازسازی کنند؟ آیا ایجاد چنین رویه ای، یک بدعت خطرناک محسوب نمی شود که تعدادی هر روز به خیابان بیایند و سناریوی قتل مورد نظرشان را تبدیل به تاتر و نمایش کنند؟
در حوادث تلخ و تاسف بار بعد از انتخابات، حدود سی شهروند دیگر هم به قتل رسیدند، چرا برای این برپاکنندگان این تاتر خیابانی بازسازی آن صحنه های قتل جذاب و جالب نیست؟( که اتفاقا چند فیلم نیز در این موارد در اینترنت موجود است
بازسازی صحنه قتل پیشکش! چرا دانشجویان فوق اصولا هیچ علاقه ای به پیگیری آن قتل ها ندارند؟ آیا چون صرفا موضوع قتل آقاسلطان دارای حواشی رسانه ای شد، به پیگیری و حقیقت جویی در مورد آن علاقه پیدا کردند؟ چرا برپاکنندگان این نمایش، علاقه ای به پیگیری حوادث شرم آور در کهریزک و ...ندارند و خواستار محاکمه مسببان آن نشده اند؟
به نظر می رسد بهتر است دانشجویان، "دانش"جویی و "حقیقت" طلبی را پیشه کنند و خواستار تسریع اطلاع رسانی مسئولین قضایی در مورد پرونده قتل نداآقاسلطان باشند، نه اینکه در دخالتی مستقیم و متاسفانه مضحک، سعی کنند به نحوی غیرمسئولانه و عوامانه یک سناریو را در این مورد تبلیغ و ترویج کنند

هیچ نظری موجود نیست: