اعتراض گسترده مردم در متروی تهران
ایسنا: نقص فني در يکي از قطارهاي مترو در ايستگاه طرشت باعث اختلال در شبکه مترو تهران شد و اين موضوع باعث نارضايتي مسافران و واکنش آنها شد. به گفته شاهدان اين موضوع در بسياري از ايستگاه هاي مترو تهران مشاهده شد و مسافران در اعتراضي همگاني خواستار توقف بي توجهي دولت به مترو و پرداخت اعتبارات لازم به اين بخش شدند
مديرعامل شرکت بهره برداري مترو تهران در اين باره گفت؛ يکي از قطارهاي اعزامي از ايستگاه صادقيه به سمت دانشگاه علم و صنعت دچار نقص فني شد که متاسفانه به دليل عدم همکاري تعدادي از مسافران در تخليه قطار معيوب، اين قطار 20 دقيقه در سکوي ايستگاه صادقيه متوقف ماند
جعفر ربيعي افزود؛ اين قطار که بين ايستگاه صادقيه و طرشت دچار نقص فني شد به ايستگاه صادقيه بازگشت تا به تعميرگاه منتقل شود اما تعدادي از مسافران براي تخليه قطار همکاري نکردند که اين مساله سبب متوقف ماندن 20 دقيقه يي قطار و بروز مشکل در شبکه شد
وي ادامه داد؛ متاسفانه به دليل عدم همکاري و پياده شدن برخي مسافران مجبور شديم قطار را همراه با مسافران به تعميرگاه برده و در آنجا مسافران را تخليه کنيم؛ به همين دليل براي مسافران مشکلاتي ايجاد شد

احضار 20 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد
بيش از 20 دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي مشهد طي يک ماه اخير به کميته انضباطي اين دانشگاه احضار شده اند
به گزارش خبرنامه امیرکبیر اين دانشجويان به دليل شرکت در تجمع اعتراضي 13 آبان در دانشگاه فردوسي مشهد و سر دادن شعار مورد بازخواست قرار گرفته اند
شنیده ها حاکي از اين است که به دليل نزديک شدن به روز دانشجو اين احضارها به منظور سرکوب دانشجويان و ايجاد رعب و وحشت در ميان آنان ، ادامه خواهد داشت

هیچ نظری موجود نیست: