چهارشنبه، 9 دی ماه 1388 برابر با 2009 Wednesday 30 December
فیلم؛ فرار گاردهای مزدور از دست مردم یکشنبه تهران

هیچ نظری موجود نیست: