یکشنبه، 6 دی ماه 1388 برابر با 2009 Sunday 27 December
فیلم؛ تصویر یکی از مجروحین و به آتش کشیدن مقر پلیس

فیلم؛ حمله مردم به جان آمده به مزدوران رژیم

هیچ نظری موجود نیست: