شنبه، 5 دی ماه 1388 برابر با 2009 Saturday 26 December
فیلم؛ ای ديکتاتور بزرگ، بشنو

هیچ نظری موجود نیست: