سه شنبه، 24 آذر ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 15 December

عکس : يکی از عکسهای انتخابی سال 2009 مجله لايف
يک معترض تنها نيروهای انتظامی در حال پيشروی را به سخره ميگيرد. در پی تقلب دز انتخابات، در سراسر ماه ژوئن، ايران با تظاهرات و سرکوب خشونت آميز پليس به لرزه در آمد

هیچ نظری موجود نیست: