يازدهمين سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوينده
دسامبر 2, 2009 با جنبش خرداد
مکان: امام زاده طاهر کرج زمان: جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۸۸، ساعت ١۴ تا ١٦
يازدهمين سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، دو نويسنده آزاديخواه و عضو برجسته کانون نويسندگان ايران، روز جمعه سيزدهم آذر در امام زاده طاهر کرج برگزار می¬شود
ما خانواده¬های مختاری و پوينده از همه آزاديخواهان و فرهنگ دوستان دعوت می¬کنيم که با شرکت خود در اين مراسم ما را در يازدهمين سالگرد خاموشی عزيزانمان همراهی کنند
خانواده های مختاری و پوينده
مکان: امام زاده طاهر کرج
زمان: جمعه، ۱۳ آذر ۱۳۸۸، ساعت ١۴ تا ١٦

هیچ نظری موجود نیست: