هفدهم آذر ۱۳۸۸ برابر با هشتم دسامبر ۲۰۰۹
منصور اسانلو، رئيس سنديكاي كارگران شركت واحد اخراج شد
ایلنا: منصور اسانلو رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت بارای دیوان عدالت اداری از کار اخراج شد
به گزارش ایلنا، منصور اسانلو کارمند شهرداری تهران بود که در سالهای گذشته به دلیل فعالیت در سندیکای کارگران شرکت واحد به یک چهره صنفی تبدیل شده بود؛ به تازگي با رای دیوان عدالت اداری از کاراخراج شد
پرویز خورشید وکیل این فعال کارگری نیز با تایید خبر اخراج موکلش گفت: با توجه به اینکه این رای توسط شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده است تنها راه باقیمانده برای اعتراض مطرح کردن پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از طریق اعمال ماده17 است
به گفته خورشید موارد اتهامی منصور اسانلو مانند سایر کارگران شرکت واحد در مورد فعالیت صنفی و سندیکایی بوده است. ( منصور اسانلو بيش از 2 سال است در زندان بسر ميبرد)

هیچ نظری موجود نیست: