کاروان انسانی اعتراض به سفر احمدی نژاد به دانمارک 17 دسامبر2009فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران - گوتنبرگ

http://www.youtube.com/watch?v=6PWmVLS6a0Q

کاروان انسانی اعتراض فعالان کانون همبستگی با کارگران ایران از گوتنبرگ به کپنهاگ -دانمارک
به سفر احمدی نژاد به دانمارک در تاریخ پنجشنبه 17 دسامبر 2009 درکنار دیگر فعالان گرو ها و سازمان های سیاسی اپوزیسیون ایرانی که از گوتنبرگ استکهلن مالمو و آلمان و انگلیس به دانمارک سفر کرده بودند

هیچ نظری موجود نیست: