سه شنبه، 1 دی ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 22 December
فیلم؛ دانشجویان: وصیت منتظری، مرگ بر این دیکتاتوری

هیچ نظری موجود نیست: