سه شنبه، 1 دی ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 22 December
اقدام شجاعانه مردم سيرجان در صحنه اعدام دو زندانى
شماری از مردم سيرجان امروز در اعتراض به اعدام دو زندانى در ملاعام در اين شهر تظاهرات كرده و با ماموران سركوبگر نيروى انتظامى درگير شدند. مردم و خانوادههاى خشمگين اين دو زندانى، پس از اجراى حكم اعدام با سر دادن شعارهاى ضد حكومتى و پرتاب سنگ بسوی ماموران جنايتکار رژیم، دو اعدامى را كه گفته مى شود يكى از آنها هنوز زنده بود، با خود مى برند. ماموران با شليک تير هوايى و گاز اشک آور براى جلوگيرى از اعتراض مردم و بردن دو اعدامى تلاش مى كنند ولى موفق نمى شوند
گزارش تلویزیون رژیم: دو اعدامی در سیرجان پس از اجرای حکم ربوده شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر شمار زیادی از بستگان این دو اعـدامی که در ملاء عام حکم آنها اجرا شد بـا متشنج کردن اوضاع و فحاشی، به محض اعدام مجرمان، محل اجرای حکم را سنگباران کردند. با این اقدام مـامـوران انتظامی هم با شلیک تیر هوایی و گاز اشک آور قصد متفرق کردن مردم را داشتند که بستگان اعدامیان از این فرصت استفاده کردند و اجساد را با خود بردند . گفته می شود یکی از اعدامی ها هنگام ربوده شدن هنوز زنده بوده است .نخعی رییس دادگستری سیرجان دربـاره جرم محکومان گفت : این دو اعـدامی به جرم حمل و نگهداری سلاح و سرقت مسلحانه از بـانک با تایید دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بودند

بازداشت یکی دیگر از افراد نزدیک به حزب کارگزاران
رییس سابق ستاد وزارت نفت و از افراد نزدیک به حزب کارگزارن سازندگی بازداشت شده است
اردشیر فتحی نژاد جمعه هفته گذشته در منزل خود بازداشت شده و ماموران امنیتی با بازرسی منزل او ، مدارک شخصی و هارد کامپیوتر او را با خود برده اند
اردشیر فتحی نژاد از افراد نزدیک به بیژن زنگنه ، وزیر نفت سابق است و بازداشت او از پرونده سازی برای بیژن زنگنه حکایت دارد
در همین راستا طی هفته گذشته ، چند تن از خبرنگاران اقتصادی حوزه نفت نیز احضار و تحت بازجویی قرار گرفته اند

هیچ نظری موجود نیست: