29آبان.احضار ۲۴ دانشجوی دانشگاه فردوسی به کميته انضباطی
به گزارش راه سبز در چند روز گذشته ۲۲ تن از دانشجوان فعال دانشکده مهندسی و ۲ تن ازدانشجويان دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد به کميته انضباطی اين دانشگاه احضار شده اند
به گزارش خيرنگار جرس احضار اين ۲۴ دانشجو به کميته انضباطی دانشگاه، به بهانه تجمع اعتراضی صورت گرفته در ۱۳ آبان دانشگاه فردوسی است. اما دانشجويان و شاهدان عينی معتقدند که اين تجمع به صورت کاملا خودجوش صورت گرفته و فرد يا افراد خاصی در طرح ريزی آن نقشی بر عهده نداشته اند
بر اساس گزارش های رسيده پيش از اين نيز، حراست دانشگاه فردوسی و همچنين اداره اطلاعات شهر مشهد، با تماس های تهديد آميز، سعی بر ايجاد فضای رعب و وحشت در بين دانشجويان فعال داشتند تا آنان را از ادامه فعاليت سياسی منصرف کنند
در تابستان گذشته نيز ۱۷ تن از دانشجويان دانشکده مهندسی اين دانشگاه به محروميت از تحصيل محکوم و عده ای ديگر نيز بازداشت شدند

هیچ نظری موجود نیست: