آدينه، 29 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Friday 20 November
افزایش شدید آسیبهای اجتماعی با هدفمند کردن یارانه ها
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران گفت: در صورت اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها و عدم افزایش حقوق ماهیانه مردم هماهنگ با استاندارهای بین المللی ، آسیبهای اجتماعی 100 درصد افزایش پیدا می کند
دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها افزود: در تمامی کشورها باتوجه به اینکه مردم مالیات پرداخت می کنند این یارانه ها به تمامی افراد بطور مساوی پرداخت می شود
کلیات طرح هدفمند کردن یارانه ها چندی پیش توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است و طی این مدت نیز بندهایی از آن بررسی و به تصویب رسیده است
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه قیمت اجناس در ایران گرانتر از کشورهای خارجی نباشد ارزانتر نیست، گفت: در کشور ما فقط اجناس کمی مانند نان ، شیر، بنزین و ... باقی مانده که یارانه به آنها تعلق می گیرد که دولت قصد دارد با این طرح ، قیمت آنها را نیز آزاد کند
به گفته اقلیما هنگامی که یارانه از اجناس برداشته شود هزینه های تامین آن برای مردم گران خواهد شد و در این هنگام قیمتها با خارج برابری پیدا می کند به همین دلیل حقوقشان نیز باید افزایش یابد و با کشورهای دیگر برابری کند و تنها در این صورت است که می توان طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کرد
کارشناسان اجتماعی معتقدند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها باعث ایجاد تورم 25 تا 60 درصدی در جامعه خواهد شد و در این صورت اقشار آسیب پذیر گرفتار بیشترین مشکلات و آسیبها می شوند
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه در صورت اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها و با پرداخت ماهیانه مبلغ ناچیزی به مردم مشکل آنها حل نمی شود، گفت: تورم ناشی از این طرح آنقدر زیاد خواهد بود که مردم زیر بار آن از بین می روند
این کارشناس مددکاری در مورد آسیبهای ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش تورم نیز اظهار داشت: تمامی آسیبهای اجتماعی با اجرای این طرح 100 برابر می شود و اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها بدون افزایش هماهنگ با حقوق افراد نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه فساد، فحشا، اعتیاد و ... را نیز افزایش می دهد

هیچ نظری موجود نیست: