28آبان.تعداد اعدامی های اصفهان سه تن بوده است
راديو آلمان
به گزارش رسانه‌ها، در ايران دو مرد و يک زن قاچاقچی مواد مخدر به دار آويخته شده‌اند. حکم اعدام اين سه تن، در روز دوشنبه ۲۵ آبان، در اصفهان به اجرا در آمده است. در ايران کسانی که با بيش از پنج کيلوگرم مواد مخدر دستگير شوند، مي‌توانند به اعدام محکوم شوند. ايران از نظر شمار اعدام‌ها يکی از مکان‌های بالای جدول را در ميان کشورهای جهان به خود اختصاص مي‌دهد

هیچ نظری موجود نیست: