26آبان:يک نفر ديگر در ملاء عام در قائمشهر به دار آويخته شد
حقوق بشر ايران: به گزارش روزنامه حکومتی کيهان صبح امروز، يکشنبه، يک نفر در ملاء عام در شهرستان قائمشهر به دار آويخته شد. حسين عشقى دادستان عمومى و انقلاب شهرستان قائم شهر درباره حكم صادره كه بامداد يكشنبه طى تشريفات قانونى در نزديكى ميدان ولايت قائم شهر به اجرا درآمد گفت: به موجب رأى شماره17 مورخه 27/4/86 صادره از دادگاه كيفرى استان مازندران مستقر در دادگسترى قائم شهر متهم با نام "الف-ب" 24ساله و اهل و ساكن قائم شهر به جرم تجاوز به عنف محكوم به اعدام در ملأ عام شده بود
سازمان حقوق بشر ايران تاکيد ميکند كه اتهام وارده به اين شخص توسط هيچ منبع مستقلی تائيد نشده است
محمود اميری مقدم ، سخنگوی سازمان حقوق بشر ايران در اين مورد گفت : "ما به شدت استفاده روزافزون از مجازات اعدام توسط حکومت ايران را محکوم ميکنيم" وی افزود : "اعدام در ملاء عام يک عمل وحشيانه بر عليه عموم مردم است

هیچ نظری موجود نیست: