سه شنبه، 26 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Tuesday 17 November
فیلم؛ دانشجویان کرد: این آخرین پیامه کردستان آماده قیامه

هیچ نظری موجود نیست: