شنبه، 23 آبان ماه 1388 برابر با 2009 Saturday 14 November
با دخترانی كه در فرودگاه‌ها لباس مردانه بپوشند برخورد می شود
ايلنا: رئيس پليس فرودگاه‌هاي كشور تصريح كرد: با دختراني كه در فرودگاه‌هاي كشور حجاب خود را رعايت نكنند يا لباس مرانه بپوشند برخورد مي‌شود
بني‌الله حيدري در رابطه با الزام رعاي پوشش‌اسلامي در فرودگاه‌هاي‌كشور با تاكيد بر اينكه شهروندان ايراني بايد از هر كجاي كشور به امنيت‌اخلاقي جامعه احترام بگذارند، گفت: پليس فرودگاه نيز مانند پليس شهري وظيفه خود مي‌داند كه با هر كسي كه به فرهنگ و اصالت مردم بي‌اعتنا است و پوشش اسلامي را رعايت نمي‌كند، برخورد كند
رئيس پليس فرودگاه‌هاي كشور ادامه داد: بيشتر تذكرات به دختراني داده شده كه لباس مردانه و يا خيلي كوتاه مي‌پوشند، كه پليس با اين افراد برخورد كرده و از آنها تعهد مي‌گيرد

هیچ نظری موجود نیست: