20آبان:محکوميت يکی ديگر از اسرای جنبش اعتراضی مردم به 7 سال زندان و 74 ضربه شلاق
موج آزادی: "سهيل نويدی يكتا" از متهمان حوادث پس از انتخابات ، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 7 سال حبس تعزيری و 74 ضربه شلاق محكوم گرديده است
بر اساس كيفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران ، وی به اقدام عليه امنيت ملی ، فعاليت تبليغی عليه نظام و اخلال در نظم عمومی متهم شده است
محكوميت متهم در تمامی موارد اتهامی به اشد مجازات بدون داشتن سوء پيشينه كيفری ، با توجه به ديگر احكام صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران در موارد مشابه ، بسيار سنگين محسوب می شود
گفتنی است سهيل فرزند مرتضی نويدی يكتا از شهدای جنگ تحميلی است

هیچ نظری موجود نیست: