چهاردهم آبان ۱۳۸۸ برابر با پنجم نوامبر ۲۰۰۹
روزنامه ژاپنی: رژیم ایران نگران گستردتر شدن تظاهرات مردمی است
روزنامه ژاپنی یومیوری روز پنجشنبه گزارش داد که رژیم حاکم بر ایران که نگران گسترده تر شدن تظاهرات مردمی بر علیه خود است، در روز 13 آبان هزاران نیروی امنیتی را در تهران مستقر کرده است . بزرگترین روزنامه ژاپن نوشت که با وجود استقرار این نیروهای امنیتی، در روز 13 آبان ده ها هزار تن از مردم ایران در تهران دست به تظاهرات اعتراض آمیز بر علیه دولت زدند . به گزارش یومیوری به دلیل سرکوب تظاهر کنندگان از سوی نیروهای امنیتی، چندین تن از مردم زخمی شده اند . این روزنامه ژاپنی نوشت که به علت سرکوب شدید مردم معترض ایران از سوی نیروهای امنیتی در تظاهرات پیشین، مخالفین حکومت ایران روز 13 آبان را برای تظاهرات انتخاب کردند . یومیوری می نویسد که در میدان هفت تیر ایرانیان تظاهر کننده شعار مرگ بر دیکتاتور می دادند که منظور آنها خامنه ای رهبر انقلاب بوده است . رسانه های دیگر ژاپنی نیز همزمان با بازتاب تظاهرات اعتراض آمیز مردم ایران بر علیه حکومت در روز 13 آبان گزارش دادند که دولت ایران به مناسبت سالگرد اشغال سفارت آمریکا، بصورت سازمان یافته دانش آموزان مدارس و یا نیروهای هوادار خود را در برابر سفارت آمریکا جمع کرده بوده است.


هیچ نظری موجود نیست: