شانزدهم آبان ۱۳۸۸ برابر با هفتم نوامبر ۲۰۰۹
عکس : لباس شخصی مسلح
13 آبان 4 نوامبر

هیچ نظری موجود نیست: