جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

جان رضا شهابی فعال کارگری در خطر است آزادش کنید

6شهريور:جنايت هولناک مزدوران جمهوری اسلامی در زندان اصفهان

وبلاگ به سوى آزادى به نقل از بهرام مشيرى

تجاوز و قتل وحشتناك خواهر و برادر بهايى در زندان اصفهان توسط مزدوران جمهورى اسلامى ارغوان دختر 18 ساله و برادرش زاهد 20 ساله فرزندان دكتر محمود شكرابى در 30 تيرماه روز اعتراضات شهر اصفهان در حاليكه قصد رفتن به خانه مادربزرگ مريضشان را داشتند توسط مزدوران جمهورى اسلامى دستگيرميشوند در حال شكنجه برادر از دختر ميخواهند لخت شود دختر براى نجات برادر لخت ميشود برادر از هوش ميرود دختر بينوا را مورد تجاوز وحشيانه قرار ميدهند. برادر به هوش ميايد شروع به فرياد و ضجه ميكند در جلوى خواهر برادر را ميكشند. دختر بينوا روانى چهار دست و پا راه ميرود پير, ديوانه, صداى حيوانات نشان ميدهد و در آستانه مرگ ميباشد. مزدوران و متجاوزان بنام های مسلم و غيبى مى باشند. دكتر شكرابى در ابتداى انقلاب ساليان زيادى به جرم بهايى بودن در زندان شيراز بوده و پس از ازادى به اصفهان مهاجرت مى كند و از پزشكان خير و خوشنام اصفهان می باشد

هیچ نظری موجود نیست: